Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Dôležitý oznam: Nový spôsob predkladania návrhov do schémy EIC Accelerator (aktualizované)Update EIC Accelerator

Platforma umelej inteligencie (AI) EIC na podávanie žiadostí do schémy EIC Accelerator nie je od 2. júna 2023 prístupná z dôvodu zmluvného sporu. V dôsledku toho EIC ako núdzové opatrenie reštrukturalizovala formuláre žiadosti o účasť v programe EIC Accelerator na portáli FTO. Krátky návrh sa od 3. júla 2023 podáva na novej platforme.

Sumarizácia aktuálnej situácie (zo školenia národných kontaktných bodov 5. júna 2023 a ďalších dostupných informácií):

 • AI platforma EIC je uzavretá. Zatvorenie platformy EIC AI nie je spôsobené kybernetickým útokom alebo porušením ochrany údajov, ale zmluvnými okolnosťami.
 • Úplný návrh (Step 2: Full proposal) sa aktuálne podáva prostredníctvom portálu FTO. Momentálne je potrebné na podanie úplného návrhu špecifický odkaz – link, ktorý Európska komisia zasielala oprávneným žiadateľom.
 • Termín uzávierky 7. júna 2023 pre úplné návrhy (krok 2) bol posunutý na 21. júna 2023 o 17.00 h stredoeurópskeho času, aby sa prispôsobil tejto zmene pre žiadateľov.
 • Platforma AI sa kompletne nahrádza štandardným spôsobom predkladania návrhov, ktorý je prehľadnejší, priamočiarejší a jednoduchší. Hlavnou časťou návrhu (Part B) je PDF dokument, ktorý má max. 50 strán. Šablóna je k dispozícii na stiahnutie pri registrácii zámeru predložiť návrh EIC Accelerator.
 • K samotnému popisu návrhu sa prikladajú viaceré prílohy (v podobnom rozsahu a forme ako pri AI platforme):

  • Financial annex + budget (upravené)
  • Mandatory data and consent (upravené)
  • Pitch deck
  • Results of FTO analysis
  • Data management plan
  • CVs of key personnel  (voľný formát, v jednom dokumente)
  • Letters of intent (v jednom dokumente)

 • Dňa 2. júna 2023 bola vydaná aktualizovaná Príručka pre žiadateľov návrhov (Guide for applicants). Stiahnite si ju tu
 • Portál Business|Science prináša zopár informácií zo zákulisia aktuálnej situácie. Prečítajte si ich článok: „European Innovation Council’s Accelerator submissions portal shut down with no notice“
 • Aktuálne kroky sú iniciované stanoviskom EIC Board, ktorý na konci marca vydal významne kritické odporúčania k predkladaniu návrhov EIC Accelerator: Improving the submissions to EIC Accelerator
 • Prijímanie žiadosti pre krátky návrh (Step 1: Short proposal) je obnovené od 3. 7. 2023 prostredníctvom novej platformy. Viac informácií nájdete v odseku nižšie.
 • Boli aktualizované Často kladené otázky pre žiadateľov o EIC Accelerator v rôznych fázach (príprava a predloženie krátkeho návrhu (krok 1), príprava a predloženie plného návrhu (krok 2)) s cieľom informovať žiadateľov o aktuálnej situácii a možných krokoch na ich strane.
 • Pre otázky, na ktoré nie je možné zodpovedať prostredníctvom často kladených otázok, bude k dispozícii asistenčná služba prostredníctvom e-mailu.
 • Oficiálna tlačová správa od EK (2. jún 2023)

Európska komisia úzko spolupracuje s národnými kontaktnými bodmi pre EIC (NCPs). Neváhajte nás kontaktovať pre aktuálny stav a nové informácie.

EIC Accelerator opäť prijíma krátke žiadosti (Step 1 – Short Proposals)

Európska komisia opäť umožňuje predkladať krátke žiadosti (krok 1) o účasť v programe EIC Accelerator prostredníctvom novej IT platformy EISMEA. Podávanie krátkych žiadostí (1. krok) pre EIC Accelerator bolo dočasne pozastavené po ukončení činnosti platformy EIC AI 2. júna 2023. Viac informácií o novej platforme pre krátke návrhy (step 1).

Dočasné riešenie pre 12-mesačný limit pre podanie úplných návrhov

Žiadatelia o grant v rámci nástroja EIC Accelerator, ktorí dosiahnu 12-mesačnú lehotu na podávanie žiadostí medzi dátumom uzávierky 7. júna 2023 a dátumom uzávierky 4. októbra 2023 (t. j. nasledujúcim dátumom uzávierky), budú teraz môcť predložiť úplnú žiadosť o návrh do dátumu uzávierky 4. októbra. Táto výnimočná flexibilita sa uplatňuje s okamžitou platnosťou.

Hoci Komisia a agentúra EISMEA vynaložili všetko úsilie, aby minimalizovali vplyv na žiadateľov v dôsledku prerušenia fungovania platformy na podávanie žiadostí v rámci programu Accelerator AI, a hoci bol dátum uzávierky posunutý zo 7. na 21. júna, nie je vylúčené, že niektoré úspešné začínajúce podniky/malé a stredné podniky v rámci kroku 1 by mohli mať problémy s prepracovaním/finalizáciou svojej úplnej žiadosti o návrh načas v dôsledku nového prostredia na podávanie žiadostí. Títo žiadatelia by následne stratili oprávnenosť (keďže by uplynula dĺžka 12 mesiacov). Keďže toto narušenie je mimo ich pôsobnosti, a napriek tomu má na nich vplyv, predĺženie pravidla 12 mesiacov pre úplné žiadosti sa považuje za relevantné, aby sa zabezpečilo spravodlivé a primerané riešenie.

Táto dodatočná flexibilita tiež pomáha riešiť určité obavy v súvislosti s dvojtýždňovým posunom júnového termínu uzávierky na 21. júna 2023, keďže každý žiadateľ, ktorý sa domnieva, že by potreboval viac času, bude mať možnosť podať žiadosť do októbrovej uzávierky.

Video o novom spôsobe predkladania návrhov EIC Accelerator

Pozrite si video záznam zo stretnutia s EK, kde prezentuje nový systém predkladania návrhov EIC Accelerator:

Aktualizované 4. júla 2023.

Zdroj: EK a https://innonews.blog/, 04. 07. 2023, pszu