Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Dotazník projektu FIT-4-NMP: Identifikácia príčin zaostávania žiadateľov v Horizonte 2020logo4-07_edited_edited.jpg

V rámci riešenia projektu Horizont 2020 „Strategic and targeted support to incentivise talented newcomers to NMP projects under Horizon Europe“ (https://www.fit-4-nmp.eu/) sa Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV spolu s 10 EU partnermi pokúša identifikovať prekážky, ktoré spôsobujú nižšiu účasť a úspešnosť žiadateľov z niektorých krajín a v tomto zmysle aj zo Slovenska, pri získavaní projektov v programe Horizont 2020. Cieľom aktivity je identifikovať problémy a prispieť k formulovaniu opatrení, ktoré by mohli prispieť k odstráneniu týchto disparít.

V prípade záujmu o zapojenie sa prosím vyplňte dotazník na stránke: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FIT-4-NMP.

Projektový tím verí, že údaje, ktoré zbiera vo všetkých krajinách EÚ, pomôžu v hľadaní príčin tohto stavu a následne zlepšia úspešnosť slovenských žiadateľov pri získavaní projektov v programe Horizonte Európa.

Zdroj: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, projekt FIT-4-NMP

Zverejnené 18.5.2021, slord