Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Druhá Women TechEU je spustenáWomen Tech EU 2022

Po veľmi povzbudivej odozve na prvý pilotný projekt v roku 2021 Európska komisia tento rok viac ako zdvojnásobuje rozpočet na 10 miliónov eur, z ktorých by sa malo financovať až 130 spoločností.

Women TechEU poskytuje podporu startupom vedeným ženami v najranejšej, najrizikovejšej fáze rastu ich spoločnosti. Okrem grantu vo výške 75 000 eur finalistky získajú mentoring a koučing v oblasti vedenia, internacionalizácie, obchodného modelovania, stratégie implementácie, vstupu na trh, získavania finančných prostriedkov, vyjednávania s investormi a mnoho ďalšieho prostredníctvom programu EIC Women Leadership Programme.

Podporou startupov v oblasti deep tech, ktoré vedú ženy, chce Európska komisia v tejto oblasti vytvoriť rovnocenný a prosperujúcejší európsky ekosystém. Okrem toho program Women TechEU podporuje ženy – líderky aj v pozícii rozhodovacích orgánov. Európska komisia sa zameriava na využitie ich postavenia v investičnom priestore, kde sú ženy stále nedostatočne zastúpené.

Žiadosti je možné podávať do 4. októbra 2022 do 17:00 (stredoeurópskeho času).

Women TechEU je jednou z viacerých iniciatív EÚ zameraných na podporu a posilnenie postavenia žien v oblasti technológií a inovácií vrátane každoročnej ceny EÚ pre ženy inovátorky a nového programu EIC pre ženy líderky.

V minulom ročníku uspela v tejto výzve aj slovenská spoločnosť ekolive s.r.o. s projektom BioRevolution. Ekolive s.r.o je prvou a poprednou spoločnosťou poskytujúcou novú ekologickú metódu biologického lúhovania (InnoBioTech®) na ekologické uvoľňovanie prvkov a rozklad organických materiálov. Táto inovatívna technológia nahrádza nebezpečnú ťažbu a spracovateľské metódy, odstraňuje kovy z priemyselných minerálov ekologickým a ekonomickým spôsobom a dáva rôznym priemyselným odpadom „druhú šancu“.

Viac informácií:

Zverejnené 23.6.2022, slord