Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Druhé kolo priamych kapitálových investícií z nového fondu Európskej rady pre inovácieEurópska komisia oznámila druhé kolo priamych kapitálových investícií prostredníctvom fondu Európskej rady pre inovácie (European Innovation Counci, EIC).

Fond EIC od svojho vzniku v roku 2020 schválil už 111 investícií do vysoko inovatívnych startupov a malých a stredných podnikov (MSP) v celkovej výške viac ako 500 miliónov EUR. Tieto prostriedky boli určené na rozšírenie prelomových inovácií v oblastiach, ako sú zdravotníctvo, obehové hospodárstvo a internet vecí. (IoT).

V dnešnom oznámení sa oproti prvému oznámeniu z januára uvádza 69 nových investícií.

Kapitálové investície, ktoré sa pohybujú v rozsahu od 0,5 do 15 miliónov EUR na spoločnosť dopĺňajú grantové financovanie do výšky až 2,5 milióna EUR, ktoré už bolo poskytnuté prostredníctvom pilotného nástroja EIC Akcelerátor (EIC Accelerator).

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 30.6.2021, slord