Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Duševné vlastníctvo v programe Horizont EurópaTechnologické centrum Praha vydalo publikáciu zo série Vademecum, ktorá sa venujem problematike ochrany a využívania práv duševného vlastníctva v projektoch programu Horizont Európa.

Ďalšími dokumentami v tejto sérii sú:

Zverejnené 18.8.2023, slord/kas, prevzaté z Innonews