Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Dvanásta edícia V4 tréningu pre projektových manažérov v oblasti výskumuV dňoch 12. až 14. októbra 2022 sa uskutočnila jesenná edícia školenia pre projektových manažérov v oblasti výskumu z krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Školenie je zamerané na projekty aktuálneho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizont Európa (2021-2027).

Podujatie bolo tradične otvorené aj účastníkom z iných krajín, a tak sa ho zúčastnilo celkovo 35 projektových manažérov pôsobiacich na univerzitách a výskumných inštitúciách v rámci krajín V4, Belgicka, Holandska, Írska, Lotyšska, Moldavska a Ukrajiny.

Na organizácii sa podieľala Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), Styčná kancelária ČR pre vzdelávanie a výskum (CZELO), Zastúpenie Národnej kancelárie Maďarska pre výskum, vývoj a inovácie v Bruseli (NRDIO) a Styčná agentúra Poľskej akadémie vied (PolSCA). Ich spoločným cieľom je zvyšovanie národnej účasti v európskych programoch pre výskum, vývoj a inovácie a zviditeľňovanie V4 regiónu v Bruseli.

Hlavnou ambíciou školenia bolo zvýšiť odborné kapacity projektových manažérov poskytnutím cielených informácií s pridanou hodnotou z Bruselu, a to predovšetkým rozšírením ich povedomia o politickom kontexte európskeho výskumu a o programoch a iniciatívach, ktoré presahujú rámcový program Horizont Európa. 

Účastníci absolvovali intenzívny 3-dňový program, ktorý zahŕňal prezentácie rečníkov z generálnych riaditeľstiev a výkonných agentúr Európskej komisie, ako aj celý rad prezentácií od rôznych expertov so skúsenosťami z praxe.

Program Horizont Európa je v súčasnosti už v druhom roku svojho fungovania a postupne sa začína príprava na jeho druhú polovicu. Rečníci preto prostredníctvom svojich príspevkov odovzdali účastníkom vedomosti napríklad o komitológii a systéme prípravy pracovných programov v rámci programových výborov Horizontu Európa, aktuálnom stave spolupráce s tretími krajinami formou asociácie k programu s dôrazom na Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko, a tiež o postupe pri uplatňovaní politík a iniciatív v oblasti otvorenej vedy.

Účastníci mali možnosť detailne sa oboznámiť s fungovaním projektovej kancelárie na úspešnej belgickej univerzite v Gente a vypočuť si tipy a triky pre zdarný projektový manažment od riešiteľov úspešných projektov z predchádzajúceho rámcového programu Horizont 2020.

Vypočuli si tiež prednášky o programoch vytvárania spolupráce naprieč Európskym výskumným priestorom (ERA), akými sú napríklad nástroje Horizontu Európa pre šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti (Widening). Okrem toho získali informácie o možnostiach využitia ďalších iniciatív, akou je tréningový modul pre výskumných manažérov a administrátorov foRMAtion, alebo o finančných aspektoch riadenia projektov programu Horizont Európa.

Nechýbala ani praktická ukážka práce v analytickej platforme Horizon Dashboard a omnoho viac.

Táto edícia podujatia sa po dlhej prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 konala opäť fyzicky v Bruseli a vytvorila priestor pre profesionálny networking účastníkov. Vytváranie vzájomných kontaktov bolo podporené pomocou niekoľkých interaktívnych cvičení a diskusií. Networkingová recepcia, ktorú umožnilo Stále zastúpenie SR pri EÚ poskytnutím svojich priestorov, spojila účastníkov s ďalšími pozvanými hosťami. Medzi nimi boli zástupcovia styčných kancelárií siete IGLO, zástupcovia univerzít a mnohí ďalší.

Počas prvého dňa školenia si účastníci mohli vylepšiť svoje prezentačné schopnosti poskytnutím krátkej seba prezentácie a získaním spätnej väzby. Interaktívny workshop v skupinách neskôr umožnil bližšie zoznámenie sa a výmenu osobných skúseností a odporúčaní pre úspešnú participáciu v medzinárodných projektoch, konkrétne pre nadväzovanie medzinárodných prepojení, adaptáciu na novinky programu Horizont Európa (plány rodovej rovnosti, správa dát, otvorená veda) a pritiahnutie talentov do svojich organizácií.

Sedem slovenských účastníkov a účastníčok zastupovalo tieto inštitúcie:

  • Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT);
  • Národné lesnícke centrum;
  • Prešovská univerzita v Prešove;
  • Slovenská akadémia vied – Úrad;
  • Slovenská akadémia vied – Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV;
  • Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA);
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Detailný program školenia nájdete tu.

Ďalšia edícia V4 tréningu pre projektových manažérov sa bude konať na jar 2023. Jeho náplň bude aktualizovaná podľa získanej spätnej väzby účastníkov.

Ak sa naň chcete prihlásiť, sledujte webstránku kancelárie SLORD, na ktorej bude zverejnená otvorená výzva. Taktiež sa môžete prihlásiť k odberu informácií formou newslettra a sledovať naše sociálne siete.

Zverejnené 18.10.2022, slord