Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Dve nové výzvy v oblasti „Information and Communication Technologies“ (ICT)„Information and Communication Technologies“ (ICT) má celkový rozpočtom 568 miliónov EUR

Prvá výzva H2020-ICT-2015 (dátum uzávierky: 14.4.2015) má nasledujúce priority:

–      „Advanced Computing“: Customised and low power computing

–      „Future Internet“: Cloud computing; Collective Awareness Platforms; FIRE

–      „Content technologies and information management“: Big data; Technologies for creative industries; Learning and teaching Technologies

–      „Robotics“

–      „Micro- and nano-electronic technologies, Photonics“

–      „ICT Cross-Cutting Activities“: Internet of Things

–      „Horizontal ICT Innovation actions“: Access to finance; Pre-commercial procurement

–      „International Cooperation actions“

Druhá výzva H2020-EUB-2015 (dátum uzávierky: 21.4.2015) má za cieľ propagovať spoluprácu s Brazíliou v oblasti „Advanced Cyber Infrastructure“ v nasledujúcich témach:

–      Cloud Computing, including security aspects

–      High Performance Computing

–      Experimental Platforms

Viac informácií je možné nájsť tu