Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EARTO zverejnila správu o RTO modeli na podporu inováciíNovo zverejnená ,,Hauser report´´ recenzia na katapulty stanovuje deväť odporúčaní pre ministrov Veľkej Británie pre budúci rozsah, tvar a ambície siete, ktorá sa v súčasnosti skladá zo siedmich centier.

Viac informácií o EARTO (European Association for Research and Technology Organizations) odporúčaniach pre budúci výskum a inovácie v EÚ nájdete tu.