Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EbraryDatabáza Ebrary poskytuje polytematickú kolekciu  e-kníh z oblasti technických vied, transferu technológií a duševného vlastníctva.

Prístup k plným textom  pre používateľov, registrovaných vo vedeckej knižnici CVTI SR. 

viac informácií