Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIB predkladá správu o investíciách 2020/2021Dňa 21. januára 2021 zverejnila Európska investičná banka investičnú správu za rok 2020/2021.

Zameriava sa na to, aké dôsledky mala pandémia na investície a budúce plány európskych spoločností, ako aj na ich snahy uspokojiť požiadavky súvisiace so zmenami podnebia a digitálnou revolúciou.

Analýza správy je založená na jedinečnom súbore databáz a údajov z prieskumu, ktorý sa uskutočnil v lete 2020, uprostred krízy ochorenia COVID-19. Zapojilo sa doňho 12 500 firiem.

Správa síce poskytuje prehľad vážnych dôsledkov pandémie na niektoré formy investícií, no taktiež poukazuje aj na hospodárske oblasti, v ktorých zostáva Európa silná, ako sú technológie, ktoré kombinujú zelenú a digitálnu inováciu.

Celú správu o investíciách za rok 2020/2021 nájdete tu.