Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC a EIT spustili Európsku cenu pre inovátorkyCena odmení najinšpiratívnejšie podnikateľky, ktorých prelomové inovácie majú pozitívny vplyv na ľudí a planétu, prepojí inovátorky a pomôže zvýšiť počet žien vo vedúcich funkciách v budúcnosti.

Ocenenie určené na oslavu žien a inšpiráciu Európy

Európska rada pre inovácie (EIC) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) posunuli svoje partnerstvo na ďalšiu úroveň a dňa 15. júna 2023 vyhlásili obnovenú Európsku cenu pre inovátorky. Táto súťaž ocení ešte širšiu komunitu inovátoriek, oslávi ich úspechy a poskytne im viac príležitostí. Ocenenia budú udelené najinšpiratívnejším podnikateľkám, ktorých prelomové inovácie majú pozitívny vplyv na ľudí a planétu.

Ocenenie poukáže na ústrednú úlohu, ktorú ženy môžu (a mali by) zohrávať pri vytváraní novej udržateľnejšej Európy. Tiež môže inšpirovať ľudí všetkých vekových kategórií, aby sa pripojili k novej vízii, podporovanej EIC a EIT, v rámci ktorej sú ženy v pozícií technologických a klimatických líderiek.

Podmienky súťaže:

Na samite EIC v marci 2024 budú vyhlásené tri víťazné pozície v každej z týchto kategórií:

  • Women Innovators: Táto kategória je otvorená pre všetky zakladateľky a spoluzakladateľky z celej EÚ a pridružených krajín HE. Víťazka získa 100 000 EUR a dve nasledujúce miesta získajú 70 000 EUR a 50 000 EUR.
  • Rising Innovators: Táto kategória je určená pre mladé nádejné inovátorky vo veku do 35 rokov. Víťazka získa 50 000 EUR a dve nasledujúce miesta získajú 30 000 EUR a 20 000 EUR.
  • EIT Women Leadership: Táto kategória je otvorená pre tie účastníčky, ktoré majú priamu väzbu na EIT spoločenstvo alebo na jedno z existujúcich znalostných a inovačných spoločenstiev (KIC). Víťazka získa 50 000 EUR a dve nasledujúce miesta získajú 30 000 EUR a 20 000 EUR.

Oprávnené žiadosti sa budú hodnotiť podľa 3 kritérií:

  • Prelomová inovácia – spoločnosť, ktorú žiadateľka založila alebo spolu-založila, je priekopníkom prelomovej a prevratnej inovácie v rámci EÚ alebo krajín pridružených k HE. 
  • Dopad – inovácia rieši skutočnú potrebu/výzvu s významným prínosom pre ľudí a/alebo planétu.
  • Inšpirácia – žiadateľka je inšpiratívnou líderkou, ktorá zohrala kľúčovú úlohu pri úspechu spoločnosti. Žiadateľka je vzorom, ktorý inšpiruje a posilňuje postavenie iných žien a dievčat.

Prihlášky:

O cenu sa môžu uchádzať ženy (táto cena oslavuje ženy v celej ich rozmanitosti) so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k programu Horizont Európa, ktoré založili inovatívnu spoločnosť registrovanú najmenej 2 roky pred rokom vyhlásenia výzvy. Záujemkyne o ocenenie v kategórii Rising Innovators musia byť mladšie ako 35 rokov, pre ceny Women Innovators alebo EIT Women Leadership nie je stanovený žiadny vekový limit. 

Ak si myslíte, že spĺňate kritériá pre niektorú z týchto cien, neváhajte a podajte prihlášku, ktorá je pre všetky tri kategórie otvorená do 27. septembra 2023. Prihlášku môžete podať prostredníctvom portálu Funding & tender opportunities: The Women Innovators prize; The Rising Innovators prize; The EIT Women Leadership Award.

Odstraňovanie prekážok pre ženy v podnikaní a technológiách

Systémové bariéry predstavujú prekážky pre napredovanie žien v oblasti technologických inovácií a podnikania. Preto sa posilnenie postavenia žien v týchto odvetviach stalo pre EIT a EIC základom ich misie. Ženy sú dôležitým zdrojom talentov, ktoré sú od sveta technológií príliš často odrádzané. 

Štúdia EIT v spolupráci s Dealroom odhalila, že inkluzívnosť uvoľňuje inovačný potenciál Európy, keďže technologické scale-upy založené ženami rástli za posledných päť rokov 1,2-násobne rýchlejšie ako ich konkurenti. To ukazuje potenciál, ktorý môže EÚ využiť, ak sa stane pre ženy inkluzívnejšou.

Naopak, vylúčenie žien je obrovské riziko, ktoré si svet technológií nemôže dovoliť. Štúdie ukazujú, že bez perspektívy žien a ich začlenenia do tvorby špičkových technológií by odvetvia ako umelá inteligencia mohli v skutočnosti zlyhať pri napĺňaní skutočných potrieb ľudí a namiesto toho reprodukovať nerovnosti a škody, ktoré sú v našom súčasnom stave prítomné.

Ocenenie je najaktuálnejším zo série krokov, ktoré EIC a EIT podnikajú, aby zabezpečili, že EÚ bude môcť čo najviac využívať inkluzívne inovácie. Nebude len rozhodovať o víťazkách a prideľovať ceny, ale spojí inovátorky, poskytne im možnosť nadviazať kontakty a vybudovať komunitu a pomôže zvýšiť budúci počet žien vo vedúcich funkciách tým, že normalizuje myšlienku žien vo vedení.

Viac informácií: 

Zverejnené 22.6.2023, slord