Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Accelerator opäť prijíma krátke žiadosti (Step 1 – Short Proposals)Európska komisia opäť umožňuje predkladať krátke žiadosti (krok 1) o účasť v schéme EIC Accelerator prostredníctvom novej IT platformy EISMEA. Podávanie krátkych žiadostí (1. krok) pre EIC Accelerator bolo dočasne pozastavené po ukončení činnosti platformy EIC AI 2. júna 2023.

Odteraz môžu spoločnosti zasielať krátke žiadosti (krok 1) prostredníctvom tejto novej platformy (EISMEA IT Platform) a úplné žiadosti (krok 2) prostredníctvom portálu EK Funding & tender opportunities portal (FTO).

Na novej platforme budú mať žiadatelia prístup aj k predchádzajúcim krátkym návrhom, ktoré vytvorili pod AI platformou v minulosti.

Pre vytvorenie nového návrhu projektu je potrebné kliknúť na “Create new proposal”. Nový návrh pozostáva z nasledujúcich častí:

  • Formulár, kde sa uvedú zásadné informácie o probléme, riešení, trhu, konkurencii, dopadoch na firmu a spoločnosť, tíme a financovaní projektu
  • Video (predstavenie max. 3 členov základného tímu a ich motivácie) – max. 3 min
  • Pitch deck (prezentácia v PDF do 10 min.). Neexistuje žiadna vopred definovaná šablóna ani obmedzenie počtu slajdov, nezabudnite však, že ak budete pozvaní na osobné pohovory, budete mať na prezentáciu 10 minút.

Agentúra EISMEA o tejto aktualizácii priamo informuje spoločnosti, ktoré podali krátke (krok 1) žiadosti v rámci bývalej AI platformy. Okrem toho sa na webovej lokalite EIC uverejňuje upozornenie na novinky a aktualizujú sa často kladené otázky.

Platforma na predkladanie krátkych návrhov EIC Accelerator: EISMEA IT Platform.

Zdroj: EK a https://innonews.blog/, 04. 07. 2023, pszu