Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Board vydala odporúčania ako zvýšiť účasť subjektov z krajín WideninguEIC Board, zložená z 18 významných osobností z európskych inovačných ekosystémov, slúži ako poradný orgán pre Európsku komisiu v súvislosti s implementáciou, ale aj strategickým smerovaním Európskej rady pre inovácie. Vo svojich posledných odporúčaniach sa zamerali na problematiku relatívne nízkej účasti subjektov z krajín Wideningu, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Napriek tomu, že tieto štáty tvoria 30% populácie EÚ, ich podiel úspešných subjektov v rámci schémy Akcelerátor bol iba 7.1%. Vo svojom odporúčaní navrhujú 6 prioritných oblastí:

  • Identifikovať: Aktívne identifikovať a vytvoriť dynamickú databázu spoločností s vysokým potenciálom vo všetkých krajinách Wideningu, a vytvoriť kódex správania pre konzultantov s cieľom uľahčiť identifikáciu skúsených konzultantov;
  • Štrukturálne fondy: Presunutie percentuálneho podielu vlastných štrukturálnych fondov pod správu EIC, ktoré by sa použili na financovanie firiem so Seal of Excellence a na vytvorenie „preakceleračného“ systému pre spoločnosti s vysokým potenciálom, ktoré si vyžadujú ďalšiu podporu;
  • Informovať: Pravidelne informovať komunitu o pripravovaných výzvach a príležitostiach a dopĺňať tak úlohu národných kontaktných bodov;
  • Trénovať: Vytvorenie účinných online školiacich materiálov, ktoré majú informovať a motivovať potenciálnych uchádzačov podrobne o všetkých nástrojoch EIC, formulároch žiadostí, pravidlách účasti a časových harmonogramov;
  • Férovosť: Zaručiť podiel hodnotiteľov a členov poroty z krajín Wideningu na úroveň minimálne 30 % a zorganizovať povinné školenie pre všetkých hodnotiteľov o predsudkoch;
  • Dopad: Pravidelné monitorovanie týchto aktivít a analyzovať relatívny vplyv investícií do spoločností z krajín Wideningu, v porovnaní s ostatnými krajinami.

Cieľom týchto odporúčaní je zvýšiť podiel krajín Wideningu aspoň na 15 % finančných prostriedkov vo všetkých nástrojoch EIC.

Celý dokument je možné si prečítať na tomto odkaze.

Zverejnené 9.8.2023, slord