Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Impact report 2022: výsledky Európskej rady pre inovácieEurópska komisia zverejnila správu o výsledkoch Európskej rady pre inovácie (EIC), kde mapuje jej doterajšie výsledky a ich dopad na rast deep tech startupov v Európe: 12 jednorožcov a 112 kentaurov v rámci celkového portfólia s celkovou hodnotou viac ako 40 mld. eur. Takmer 1400 inovatívnych produktov alebo služieb. Široké zapojenie investorov… To sú niektoré z doterajších výsledkov EIC.

Doteraz poskytnutá podpora EIC viedla k nasledovným výsledkom:

  • Portfólio spoločností EIC dosiahlo kombinovanú hodnotu viac ako 40 miliárd €, vrátane 12 jednorožcov a 112 kentaurov.
  • Podnietenie následných investícií do portfóliových spoločností vo výške viac ako 10 miliárd €, vrátane investícií rizikového kapitálu, podnikov a bánk.
  • 20 % finančných prostriedkov bolo udelených pre startupy vedené ženami v rámci programu Accelerator a viac ako 30 % financií v rámci programu Pathfinder bolo udelených tímom vedených výskumníčkami.
  • Uzavretie 92 investičných dohôd a získanie 500 miliónov € v rámci spoločných investícií spolu s fondom EIC, čo predstavuje 2,6 € dodatočných kapitálových investícií za každé euro investície prostredníctvom fondu EIC.
  • EIC podporila viac ako 500 výskumných projektov, ktoré priniesli približne 1 375 inovácií, pričom viac ako 90 % z nich pravdepodobne vyústi do nového alebo vylepšeného výrobku alebo procesu.
  • EIC poskytla 100 miliónov EUR na komercializáciu prelomových nápadov prostredníctvom prvého súboru výziev EIC Transition.

Stiahnite si EIC Impact report 2022 (PDF).

Zdroj: https://innonews.blog/, 10. 01. 2023, ivf