Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC spúšťa program strategického obstarávania inovácií SPIN4EICEurópska rada pre inovácie (EIC) spúšťa program strategického obstarávania inovácií SPIN4EIC, iniciatívu zameranú na poskytovanie podporných služieb inovátorom EIC.

Jej cieľom je zlepšiť ich schopnosť získať prístup na trhy verejného obstarávania v Európe aj vo svete. Program sa zaväzuje podporovať vstup vynikajúcich inovátorov EIC na trhy verejného obstarávania, čím sa vytvárajú širšie vyhliadky pre vynaliezavé MSP a začínajúce podniky. Program SPIN4EIC rozširuje svoju angažovanosť aj na súkromných a verejných obstarávateľov, ktorým poskytuje podporné služby prispôsobené na obstarávanie inovácií.

Program poskytuje pomoc laureátom EIC (Pathfinder, Transition, Accelerator a Seal of Excellence) prostredníctvom:

  • akadémie inovačného obstarávania a prispôsobenú pomoc pri účasti v tendroch verejného a súkromného sektora v Európe i mimo nej;
  • zahŕňa aj osobitnú podporu verejným obstarávateľom, ktorá prispieva k zlepšeniu ich schopnosti nakupovať inovatívne riešenia a podporovať inovácie v Európe;
  • zabezpečuje podujatia, na ktorých sa stretávajú kľúčoví inovátori a nákupcovia a ktoré zahŕňajú zasadnutia na predkladanie návrhov a stretnutia s partnermi.

Na platforme EIC môžu príjemcovia EIC vyjadriť svoj záujem a byť tak zaradený do databázy záujemcov. V prípade uverejnenia relevantného verejného obstarávania budú následne oslovení a bude im ponúknutá podporaalebo o podporu môžu sami požiadať v prípade, že verejné obstarávanie identifikujú sami. Verejní a súkromní nákupcovia, ktorí majú záujem o inovácie príjemcov EIC, môžu získať podporu pri obstarávaní inovácií a aktívne zapojenie do komunít spolu s obstarávateľmi, ktorí riešia podobné potreby.

Program bude predstavený na úvodnom online podujatí 22. februára 2024 medzi 10:00 a 12:00. Na podujatie je nutné sa registrovať..

Viac informácií

EIC – news

SPIN4EIC Strategic Innovation Procurement Programme

Launching Event Elevate&Connect