Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC spúšťa prvé výzvy v objeme viac ako 1 mld. EURPo oficiálnom spustení novej Európskej rady pre inovácie (EIC) v polovici marca sa 9. apríla 2021 otvorili prvé výzvy na podávanie projektových návrhov do jej schém.

Schéma EIC Accelerator určená pre škálovanie vysoko inovatívnych start-upov a malých a stredných podnikov s vysokým potenciálom úspechu na trhu rozdelí v rámci tejto výzvy viac ako 1 mld. EUR v netematickej ako aj dvoch tematických výzvach zameraných na zelené inovácie a strategické technológie v oblasti zdravia a digitalizácie.

EIC Accelerator podporuje prelomové technológie založené na vedeckých objavoch, ktoré si vyžadujú značné investície v čase kým začnú generovať príjmy. Tieto inovácie si ťažko hľadajú svojich investorov práve z dôvodu vysokej rizikovosti a času potrebného na úspech. Táto schéma umožňuje inovátorom prilákať dostatočné prostriedky na vyškálovanie inovácie v kratšom časovom rozpätí. Poskytuje zmiešané financovanie formou grantu (do 2,5 mil. EUR) a investície z EIC Fondu (do 15 mil. EUR). Spolu s financovaním poskytuje úspešným príjemcom aj celý rad podporných akceleračných služieb ako sú napríklad prístup ku koučom, investorom, korporáciám, či iným hráčom v inovačnom ekosystéme.

Výzva na podávanie krátkych projektových návrhov je otvorená nepretržite. Podávanie plných projektových návrhov bude mať v roku 2021 dve uzávierky: 9. júna a 6. októbra.

9. marca bola tiež otvorená výzva v rámci EIC Pathfinder – schémy financujúcej prelomový kolaboratívny základný výskum. V rámci nej bude v tomto roku rozdelených 168 mil. EUR. O grant sa môžu uchádzať interdisciplinárne tímy výskumníkov, pričom sa budú podporovať prelomové myšlienky vedúce k technológiám majúcim pozitívny transformačný efekt na naše hospodárstvo a spoločnosť. Aj EIC Pathfinder bude podporovať netematické ako aj tematické projekty.

Viac informácií o EIC je k dispozícii v sekci Európska rada pre inovácie.

Zdroj: EK, zverejnené: 12.4.2021, autor: lda