Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC vydáva vyhlásenie o zlepšení podávania žiadostí do nástroja EIC AcceleratorPred dvoma rokmi bola v rámci programu Horizont Európa otvorená vôbec prvá výzva na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu EIC Accelerator. Sprevádzalo ju spustenie nového nástroja EIC Artificial Intelligence (AI) Platform, teda platformy na mieru, ktorá umožňuje podávanie návrhov v rámci programu Accelerator, pre ktoré existujúce IT nástroje Komisie neboli vhodné.

Správna rada EIC podporuje potrebu osobitného postupu podávania žiadostí v rámci programu EIC Accelerator, nie tradičný postup návrhu grantu na výskum a vývoj.

Zaznamenala veľké množstvo spätnej väzby od žiadajúcich spoločností, odborných hodnotiteľov, investorov a ďalších, ktoré poukazujú na niektoré oblasti, ktoré by sa mali v súčasnej platforme zlepšiť, najmä pokiaľ ide o jej dĺžku a zložitosť, obmedzenie opätovného použitia, nedostatočnej integrácie s inými široko používanými platformami.

Revidovaná platforma na predkladanie návrhov EIC Accelerator by mala spĺňať tieto hlavné ciele:

– umožniť výber najvhodnejších spoločností (na základe výberových kritérií);

– byť čo najefektívnejšia, vyhýbať sa zbytočným informáciám a byť opakovane použiteľná pre iné financovanie;

– poskytnúť informácie agentúre EISMEA a umožniť jej vykonávať všetky aspekty jej hodnotenia.

Vo všeobecnosti je dôležité, aby platforma mala tieto vlastnosti:

– používateľská prívetivosť pre žiadajúce spoločnosti;

– opätovná použiteľnosť informácií pripravených na predloženie EIC na iné účely;

– umožnenie rozhrania pre tretie strany, ktoré môžu podporiť žiadateľa;

– úplný interný prístup k údajom.

Viac informácií :

Stanovisko Správnej rady EIC

Zverejnené : 19. 4. 2023, slord