Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Women Leadership ProgrammeEurópska rada pre inovácie (EIC) v spolupráci s Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT) oznamuje spustenie 4. kohorty programu EIC Women Leadership Programme (EIC WLP), ktorá bude prebiehať od marca do mája 2024.

Kľúčové zložky programu :

  1. Tréningy: Interaktívne praktické školenia na témy vyjednávanie, pitching, štýly vedenia, marketing a verejné vystupovanie, ktoré sú zamerané na potreby účastníkov. Školenia sa konajú počas pracovných dní a každé trvá 2 – 3 hodiny.
  2. Vytváranie sietí: Počas celého programu sa konajú špecializované podujatia zamerané na vytváranie sietí s cieľom rozšíriť siete účastníčok a zviditeľniť ich u kľúčových zainteresovaných strán v európskom inovačnom ekosystéme.
  3. Osobný mentoring a podnikateľský koučing: Mentori sú k účastníčkam priraďovaní na základe kariérnych výziev, ktorým účastníčka čelí. Účastníčky sa pravidelne stretávajú so svojimi mentormi, aby získali podporu pri riešení svojich kariérnych cieľov a výziev. Okrem toho majú účastníčky možnosť spolupracovať s odborným podnikateľským koučom EIC.
  4. Alumni skupina: Účastníčky programu sú zaradené do exkluzívnej skupiny absolventov na komunitnej platforme EIC, aby mohli udržiavať aktívny kontakt s ostatnými účastníkmi, nadväzovať kontakty, zdieľať udalosti a relevantné novinky.

Kritéria oprávnenosti:

  • Firma musí byť príjemcom podpory alebo držiteľom Seal of Excellence v rámci EIC alebo EIT a laureátkou WomenTechEU;
  • (Spolu)zakladateľka alebo manažérka na C-úrovni

Uzávierka: 21. januára 2024

Viac informácií:

Zverejnené 3.1.2024, slord