Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIF a EIT podpísali dohodu o užšej spolupráciEurópsky investičný fond (EIF) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) v septembri 2021 podpísali memorandum o porozumení s cieľom užšie spolupracovať a podporiť európske inovácie v oblasti ekologickej a digitálnej transformácie.

Memorandum vytvára rámec pre spoluprácu EIF a EIT a ich výmenu informácií o možnostiach financovania a inovácií v oblastiach, ako sú kapitálové investície do európskych malých, stredných a začínajúcich podnikov, ako aj v kľúčových európskych odvetviach (napríklad v oblasti klímy, energetiky a environmentálnych technológií, strategických digitálnych a hĺbkových technológií, vzdelávania a zručností).

Cieľom spolupráce medzi týmito 2 inštitúciami je poskytovať ďalšiu podporu prechodu na klimaticky neutrálnu Európu, podporovať inovácie, digitálnu transformáciu a transformáciu zručností.

EIF už spolupracuje so znalostnými a inovačnými spoločenstvami EIT (napríklad EIT Health). Nedávno sa EIT Digital stal finančným sprostredkovateľom v rámci pilotného projektu EFSI Skills & Education Guarantee Pilot. Podpis memoranda posilní úspešnú spoluprácu medzi oboma organizáciami.

Viac informácií nájdete tu.

Zverejnené 5.10.2021, slord