Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Culture & Creativity podpisuje zmluvu o grante pre začínajúce podnikyEurópsky inovačný a technologický inštitút (EIT) oznámil, že konzorcium podpísalo dohodu o grante pre začínajúce podniky (Start-up Grant Agreement – SUGA) pre EIT KIC Culture & Creativity. SUGA poskytne konzorciu až 6 miliónov EUR na uvedenie EIT Culture & Creativity do prevádzky v roku 2024 a na reguláciu zriaďovacej fázy. Fraunhofer Gesellschaft (Nemecko) koordinuje konzorcium zložené z 29 organizácií, vrátane slovenského CIKE, ktoré budú v rámci SUGA spolupracovať v počiatočnej fáze EIT Culture & Creativity.

Pridelené prostriedky vo výške 6 miliónov EUR budú investované do vytvorenia spoločenstva, ktoré bude podporovať konkurencieschopné kultúrne a kreatívne sektory a odvetvia (CCSI) a zvyšovať ich schopnosť poháňať digitálnu, ekologickú a sociálnu transformáciu Európy. Obdobie SUGA trvá od 1. októbra 2022 do 31. decembra 2023.

Hlavným cieľom štartovacej fázy je vytvoriť nové právne subjekty, dobré riadiace štruktúry a interné procesy, ktoré podporia dlhodobé plány finančnej udržateľnosti pri zachovaní poslania verejnej služby. Počas tohto obdobia bude vytvorených celkovo osem právnych subjektov v siedmich rôznych krajinách EÚ. EIT Culture & Creativity tiež vypracuje svoj strategický program na obdobie do roku 2027 a ďalej rozpracuje svoju programovú štruktúru. Bude intenzívne pracovať na zapojení a podpore živej komunity inovátorov zo všetkých kútov Európy.

Viac informácií:

Zverejnené 10.3.2023, slord