Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Food Government Executive Academy 2021 – uzávierka pre vybrané krajiny vrátane SR predĺžená do 23. apríla!EIT Food ponúka možnosť zúčastniť sa EIT Food Government Executive Academy. Prihlásiť sa bolo možné do 9. apríla 2021, avšak uzávierka pre Cyprus, Maďarsko, Lotyšsko, Malta, Slovensko, Slovinsko a Rumunsko bola predĺžená do 23. apríla 2021.

  • Účasť v programe je bez poplatku. Viac informácií o prihlásení nájdete tu.
  • Detailnú informačnú brožúru nájdete tu.
  • Prihlasovací formulár je dostupný na tomto odkaze.

Edícia v roku 2021 sa uskutoční v dátumoch 15.,16. a 22. júna 2021 a nadväzujúca práca v skupinách s podporou mentorov a uzavretie programu sa uskutoční v októbri/novembri 2021. Program združí zástupcov verejného sektora (vrátane zástupcov verejných univerzít a verejných výskumných organizácií) zo štátov strednej, východnej a južnej Európy, ktoré sú súčasťou Regionálnej inovačnej schémy (EIT RIS) s expertmi pôsobiacimi v oblasti agropotravinárskych inovácií z priemyslu, akademického sektora a európskych inštitúcií.

EIT Food Government Executive Academy

Ide o špeciálny poradenský program a program budovania kapacít, ktorý ponúka pohľad na výzvy súvisiace s inováciami potravinového systému, nariadeniami o stratégii inteligentnej špecializácie v oblasti výskumu a inovácií (RIS3).

Hostia a odborníci z oblasti poskytnú expertízu a rady ako posilniť inovačné ekosystémy vo vašej krajine, zvýšiť internacionalizáciu agropotravinárskych spoločností, ako aj mieru úspešnosti nových produktov, pričom cieľom je čo najlepšie využiť výhody verejného financovania určeného pre výskum a inovácie. 

Účastníci sa budú mať možnosť podeliť o osvedčené postupy, čerpať zo skúseností z iných krajín a stať sa členom medzinárodnej siete odborníkov zapojených do aktualizácií RIS3 a rozvoja operačných programov založených na európskych štrukturálnych a investičných fondoch v programovom období 2021-2027.

Viac informácií:

Zverejnené 16.4.2021, slord