Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Health Innostars Challenge pre startupyRoche Slovakia a CIVITTA hľadajú 9 európskych startupov ktorých vyberú do svojho akceleračného programu:

Čo program ponúka?

 • Praktické školenie o základoch podnikania

  • Plánovanie podnikania
  • HealthTech predaj a marketing
  • Pokročilé techniky prezentácie

 • Mentoring so staršími odborníkmi

  • Technické overovanie
  • Obchodné overovanie
  • Mentoring v oblasti eHTA

 • Možnosti spolupráce so spoločnosťou Roche

  • Jedinečné priemyselné prepojenia a poznatky
  • Navrhovanie pilotných návrhov

 • Prezentácia vášho podniku na záverečnom demonštračnom dni

  • Nájsť potenciálnych partnerov a zákazníkov
  • Stretnúť sa s investormi, získať finančné prostriedky
  • Získajte možnosť pilotovať svoje riešenia so spoločnosťou Roche

Podmienky prihlásenia:

 • Mikropodniky a malé podniky (podľa definície MSP v EÚ), spin-offy a začínajúce podniky, ktoré už majú prototyp, minimálny životaschopný produkt alebo finálny produkt, ktorý je k dispozícii zákazníkom aspoň na jednom trhu EÚ a produkt/služba už generuje príjmy;
 • Firma musí sídliť v jednej z Widening krajín (vrátane Slovenska) alebo asociovaných štátov k programu Horizont Európa;
 • Firma musí riešiť jednu z týchto výziev nižšie

 1. Pokrok v skríningu a včasnej diagnostike rakoviny prsníka
 2. Diaľkové monitorovanie pacientov so sklerózou multiplex
 3. Výzva v oblasti integrovanej zdravotnej starostlivosti – Zlepšenie odporúčaní na oftalmologické vyšetrenia a zefektívnenie postchirurgických onkologických odporúčaní
 4. Transformácia lekárskeho vzdelávania pre lekárov

Deadline na podanie prihlášky je 22.1.2024!

Viac informácií:

Zverejnené 4.1.2024, slord