Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Health oznámilo výsledky výzvy RIS Innovation Call 2021Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) nedávno zverejnil výsledky výzvy EIT Health RIS Innovation Call 2021, programu na podporu projektov overovania koncepcií v rozvíjajúcich sa európskych regiónoch. Cieľom programu je preklenúť nedostatok finančných prostriedkov v regiónoch EIT RIS a podporiť fázu overovania koncepcie miestnych inovačných projektov.

Konzorciá, ktoré stoja za týmito inováciami, získajú finančné prostriedky až do výšky 75 000 EUR na ďalší vývoj svojho prelomového produktu alebo riešenia, mentoring, miesto v bootcampe a prístup k potenciálnym investorom a partnerom prostredníctvom EIT Health. Do výzvy bolo tento rok predložených viac ako 100 návrhov, čo predstavuje 29 % nárast oproti roku 2020.

V rámci tejto výzvy bude podporených 11 projektov. Jedným z nich je aj projekt zo Slovenska s názvom „Diaľkové monitorovanie pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami a SARS-CoV-2“.

Všetky informácie nájdete na stránke EIT tu.

Brožúra s detailnejším opisom 11 vybraných projektov je k dispozícii na tomto odkaze.

Zverejnené 27.8.2021, slord