Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Jumpstarter prijíma prihlášky na rok 2023Vďaka úzkej spolupráci s komunitami EIT sa program EIT Jumpstarter stal jedným z kľúčových akcelaračných nástrojov na prenos inovatívnych nápadov z laboratórií na trh. Ide o vlajkový program spolupráce v rámci regiónu RIS, ktorý už šiestykrát realizujú EIT Health, EIT Food, EIT RawMaterials, EIT InnoEnergy, EIT Manufacturing, EIT Urban Mobility a EIT Digital.

Program je zameraný na talentovaných ľudí – inovátorov, vedcov, študentov doktorandského alebo magisterského štúdia – s nápadom na inovatívny produkt alebo službu, pochádzajúcich prevažne z krajín strednej a južnej Európy, ktorí pôsobia v oblasti zdravotníctva, nerastných surovín, energetike, udržateľnej mobilite alebo výrobných odvetviach. EIT Jumpstarter prijíma tiež prihlášky z oblastí Nový európsky Bauhaus, Digital a Rebuild Ukraine.

EIT 2023 jumpstarter

Program pomáha premeniť nápady účastníkov programu na podnikanie, pomáha inovátorom a podnikateľom vybudovať životaschopný obchodný model v súvislosti s ich nápadom na inovatívny produkt alebo službu a overiť ho. Počas 8-mesačného programu získajú úspešní žiadatelia možnosť potvrdiť si svoj podnikateľský koncept, vypracovať podnikateľský plán a predstaviť svoje nápady budúcim potenciálnym investorom. Najlepšie tímy v každej kategórii budú mať šancu vyhrať finančnú odmenu 10.000 EUR.

Dôležité dátumy

  • Termín na predkladanie podnikateľských nápadov: 16. apríl 2023
  • Výber nápadov a pozvánka na bootcampy: máj 2023
  • Bootcampy sa budú konať online v máji až júni 2023.
  • Spoločný tréning: júl-september 2023
  • Veľké finále: november 2023

Od roku 2017 bolo v rámci programu vyškolených 750 začínajúcich podnikov. Medzi úspešnými finalistami sa v roku 2021 ocitol aj projekt BioConvert pod vedením dr. Jaroslava Michalka z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, ktorý vyhral v kategórii Nového európskeho Bauhausu prvé miesto. Išlo o projekt zameraný na spracovanie potravinového odpadu prostredníctvom biologickej aktivity lariev muchy čiernej a jeho premenu na výživné krmivo pre hospodárske zvieratá.

EIT Jumpstarter

Podrobné informácie

Predkladanie žiadostí

Zdroj: EIT, 7.3.2022, mob