Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT oznamuje kolo financovania inovácií vo výške 890 miliónov eurEurópsky inovačný a technologický inštitút (EIT) oznámil, že investuje 890 miliónov eur do činností zameraných na riešenie globálnych výziev v celej Európe, ktoré vykonáva osem jeho znalostných a inovačných spoločenstiev (KICs).

Doteraz najväčšie kolo financovania EIT je zamerané na podporu európskych inovácií v oblasti klímy (EIT Climate-KIC), digitalizácie (EIT Digital), potravín (EIT Food), zdravia (EIT Health), udržateľnej energie (EIT InnoEnergy), pokročilých a udržateľných materiálov (EIT RawMaterials), výroby (EIT Manufacturing) a mestskej mobility (EIT Urban Mobility). Okrem toho EIT udeľuje aj počiatočný grant vo výške 6 miliónov eur svojmu najnovšiemu znalostnému a inovačnému spoločenstvu EIT Culture & Creativity, ktoré by malo byť plne funkčné do konca roka 2023.

EIT je priekopníkom novej možnosti v rámci programu Horizont Európa (HE), a to prideľovania viacročných grantov, ktoré budú prínosom pre rozsiahlu sieť partnerov Spoločenstva a spolupracujúcich organizácií EIT tým, že poskytnú väčšiu flexibilitu a stabilitu pre rozsiahle viacročné inovačné projekty. Prvých osem znalostných a inovačných spoločenstiev EIT bolo hodnotených na základe ich stratégií a podnikateľských plánov na roky 2023 až 2025, ako aj ich doterajších výsledkov. Na základe toho sa správna rada EIT rozhodla prideliť tieto granty (v poradí od ich vzniku v rokoch 2009, 2014, 2016 a 2018):

Na roky 2023 a 2024:

Na roky 2023, 2024 a 2025:

Pridelené finančné prostriedky budú investované do troch základných pilierov činností EIT:

  1. Podnikateľské vzdelávacie programy a kurzy v celej Európe, ktoré premenia študentov na podnikateľov
  2. Služby vytvárania a urýchľovania podnikov, ktoré posúvajú nápady a začínajúce podniky na vyššiu úroveň
  3. Výskumné projekty zamerané na inovácie, ktoré premieňajú nápady na produkty a spájajú partnerov, investorov a odborné znalosti

Z pridelených finančných prostriedkov bude 10 – 15 % určených na realizáciu regionálneho inovačného programu EIT, ktorý rieši pretrvávajúce rozdiely v oblasti inovácií v Európe. Investície do financovania zahŕňajú aj účelovo viazané sumy na hlavné programy EIT vrátane 32,9 milióna eur na financovanie iniciatívy EIT pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania na podporu inovácií vo vysokoškolskom vzdelávaní; 67,4 milióna eur na spoločné činnosti medzi KICs, ako je napríklad iniciatíva EIT Deep Tech Talent, aktivity spoločenstva EIT New European Bauhaus alebo projekt EIT Girls Go Circular.

Viac informácií: EIT oznamuje investície do európskych inovácií vo výške 890 miliónov eur

Zverejnené: 13.12.2022, slord