Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT oznamuje výzvu na rok 2021 pre oblasť kultúry a kreativityEurópsky inovačný a technologický inštitút (EIT) v rámci svojej stratégie na roky 2021 – 2027 spustí nové znalostné a inovačné spoločenstvo zamerané na kultúrne a kreatívne odvetvia a priemysel (CCSI).

Cieľom tohto spoločenstva je prostredníctvom spojenia kultúrnych a kreatívnych organizácií z podnikateľskej sféry, organizácií vysokoškolského vzdelávania a výskumu v rámci celoeurópskeho inovačného ekosystému prinášať inovatívne riešenia, ktoré pomôžu týmto odvetviam a priemyslu stať sa silnejšími a odolnejšími.

Medzi ďalšie úlohy nového spoločenstva bude patriť:

  • odborná príprava budúcich podnikateľov v tomto sektore,
  • podpora špičkových podnikov,
  • poskytovanie inovatívnych riešení pre výzvy, ktorým tieto sektory čelia,
  • spoločenstvo by tiež malo preklenúť regionálne inovačné medzery a využiť silu týchto sektorov na podporu vedúceho postavenia Európy v oblasti kultúry.

Výzva EIT na predkladanie návrhov bude vyhlásená vo 4. štvrťroku 2021 s termínom na predkladanie návrhov do 1. štvrťroku 2022. Orientačný plán je k dispozícii na tomto odkaze. Všetky informácie a akékoľvek aktualizácie týkajúce sa nadchádzajúcej výzvy EIT na predkladanie návrhov budú zverejnené na stránke EIT o danej výzve.

Viac informácií:

Zverejnené 22.6.2021, slord