Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT ponúka možnosť platenej stáže pre ukrajinských občanovNa účely tejto výzvy budú vybraní výlučne kandidáti, ktorí bývajú na Ukrajine alebo museli Ukrajinu opustiť v dôsledku aktuálneho vojnového konfliktu.

Pre stážistov sú otvorené tieto pozície:

  • Support to the offices of the EIT Director and Chief Operating Officer
  • Support to Communications and Stakeholder Relations
  • Support to the management and supervision of EIT’s Knowledge and Innovation Communities
  • Support to the EIT’s Strategy and Impact activities
  • Services and Finance

Základné podmienky:

  • veľmi dobrá znalosť anglického jazyka (AJ je pracovný jazyk EIT)
  • ukončený 1. stupeň VŠ štúdia

Miesto stáže: Budapešť alebo Brusel

Trvanie: 6 mesiacov

Predpokladaný začiatok: jar 2022

Mesačný príspevok: 1 143,95 €/Budapešť, resp. 1 503,22 €/Brusel (plus príspevok na cestovné náklady)

Termín na predloženie žiadostí: 31. marec 2022, 23:00 h SEČ

Bližšie informácie

Text výzvy

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je jedinečnou iniciatívou EÚ, ktorá stimuluje inovácie na celom území Európy. Prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy. V súčasnosti tvorí EIT najväčšiu celoeurópsku inovačnú komunitu, ktorá spája takmer 3 000 partnerov naprieč rôznymi sektormi.

Zdroj: EIT, 16.3.2022, mob