Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT RawMaterials BoosterEIT RawMaterials Booster je výzva pre startupy a malé a stredné podniky (MSP) s udržateľnými riešeniami pre obehovú ekonomiku, s dôrazom na široký tematický záber hodnotového reťazca nerastných surovín. Úspešní žiadatelia získajú finančnú podporu až do výšky 200 000 EUR, individuálne podnikateľské služby a prístup do celosvetovej partnerskej siete EIT RawMaterials.

Program poskytuje podporu pre:

  • urýchlenie technologického vývoja a priblíženie riešenia trhu;
  • vstup na trh;
  • diverzifikáciu produktového portfólia.

Najbližšia uzávierka prihlášok je 5. júna 2023.

Viac informácií :

Oficiálna stránka výzvy

Informačný bod pre slovenských žiadateľov je EIT RawMaterials RIS Hub Slovakia so sídlom v Košiciach, kde Vám poradia s prihláškou a zodpovedia prípadné otázky.

Mailový kontakt na Hub je: hubkosice@eitrawmaterials.eu

Zverejnené : 12.4. 2023, slord