Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT spúšťa „EIT Campus“ pre podnikateľské vzdelávanieEurópsky inovačný a technologický inštitút (EIT) spustil 10. januára 2023 „EIT Campus„, novú iniciatívu na uľahčenie prístupu k širokej ponuke vzdelávania a odbornej prípravy, ktorá spája inovácie s podnikaním.

Nová komplexná online platforma ponúka záujemcom prístup k vzdelávacím programom a programom rozvoja zručností, ktoré EIT a jeho deväť znalostných a inovačných spoločenstiev (KIC) poskytujú. Prvé kurzy, ktoré sa na platforme nachádzajú, sú v oblasti klímy, potravín, zdravia a surovín a podporia prechod na zručnosti pre ekologickejšiu a prosperujúcejšiu Európu. Postupne budú pridávané ďalšie kurzy, ktoré budú pokrývať aj ďalšie témy, ako napríklad energetiku, digitálne technológie, poľnohospodárstvo, výrobu, mestskú mobilitu, kultúru a kreativitu.

Okrem ponuky nových kurzov budú vzdelávacie aktivity v rámci EIT Campus ponúkať služby, ktoré boli kedysi rozptýlené na niekoľkých webových stránkach určených pre:

  • stredoškolákov prostredníctvom projektu EIT Girls Go Circular, ktorý pomáha mladým dievčatám rozvíjať technologické a podnikateľské zručnosti súvisiace s ekologickým a digitálnym prechodom;
  • študentom vysokých škôl prostredníctvom značky EIT, certifikátu kvality udeľovaného vynikajúcim vzdelávacím programom zameraným na inovácie, podnikanie, kreativitu a vodcovstvo. Pod touto značkou EIT so svojou sieťou 200 univerzít vytvoril 65 magisterských a doktorandských programov, ktoré už majú viac ako 4 500 absolventov;
  • Profesionálni študenti sa prostredníctvom EIT vzdelávajú v neštudijných kurzoch a seminároch. Do dnešného dňa sa na týchto online vzdelávacích aktivitách EIT zúčastnilo viac ako 100 000 študentov. Profesionálni účastníci vzdelávania budú môcť využívať aj cielené programy rozvoja zručností vrátane iniciatívy EIT Deep Tech Talent a akadémie Európskej aliancie pre batérie, ktorá spolupracuje s členskými štátmi EÚ a priemyselnými partnermi s cieľom vyškoliť a zvýšiť kvalifikáciu 800 000 pracovníkov v celom dodávateľskom reťazci batérií;
  • Inštitúcie vyššieho vzdelávania (HEI) prostredníctvom iniciatívy EIT HEI na podporu fakúlt pri výučbe inovácií a podnikania. V súčasnosti je súčasťou iniciatívy EIT HEI 50 projektov, do ktorých je zapojených viac ako 290 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a 300 neakademických organizácií. V roku 2021 sa v rámci projektov vyškolilo viac ako 9 900 študentov, akademických a neakademických pracovníkov a podporilo sa viac ako 310 začínajúcich a rozbiehajúcich sa podnikov;

Väčšina školských programov bude prístupná bezplatne, zatiaľ čo odbornejšie kurzy a programy budú spoplatnené.

Viac informácií:

Zverejnené 12.1.2023, slord