Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT spúšťa iniciatívu Community Booster na podporu iniciatívy Nový európsky BauhausEurópsky inovačný a technologický inštitút (EIT) spustil 18. októbra program „EIT Community Booster – Scaling New European Bauhaus Ventures“ na podporu iniciatívy New European Bauhaus. V rámci tejto prvej výzvy bude podporených 20 inovatívnych spoločností s rozpočtom do 50 000 EUR na urýchlenie riešení integrujúcich udržateľnosť (od klimatických cieľov až po cirkuláciu, nulové znečistenie a biodiverzitu), estetiku (kvalita zážitku a štýl nad rámec funkčnosti) a inklúziu (vrátane rozmanitosti na prvom mieste, zabezpečenia prístupnosti a cenovej dostupnosti).

Táto výzva je súčasťou širšieho rozpočtu vo výške 5 miliónov EUR na činnosti v rámci projektu Nový európsky Bauhaus, ktorý podporuje nové spoločenstvo EIT v rokoch 2021 až 2022.

Výzva je otvorená do 17. decembra 2021. Začínajúce podniky a podniky s veľkým rozsahom sa vyzývajú, aby podali žiadosť a rozšírili svoj podnik. Pilotná fáza tohto nástroja Community Booster spustená začiatkom roka 2021 už podporila 13 podnikov celkovou sumou 650 000 EUR.

Viac informácií:

Zverejnené 25.10.2021, slord