Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Urban Mobility: riešenia pre zdravý život v mestách a hydrogen cargo bikeVýzva  Innovation’s Targeted Projects Programme má dve separátne témy na ktoré je potrebné sa prihlásiť osobitne:

  • Téma výzvy č. 1: Zdravé mestá. EIT Mestská mobilita hľadá inovatívne riešenie, ktoré pomôže mestám začleniť zdravie ako kľúčový prvok do plánovania miest a tvorby dopravnej politiky a uprednostniť verejné zásahy, vďaka ktorým sa verejné priestory stanú vhodnejšími pre život a ktoré podporujú zdravší životný štýl. Maximálne financovanie EIT vo výške 200 000 EUR.
  • Téma výzvy č. 2: Obnoviteľné a nízkouhlíkové vodíkové technológie. EIT Urban Mobility hľadá najmodernejší vodíkový nákladný bicykel, ktorý ponúka konkurencieschopnú a užívateľsky prívetivú alternatívu pre bezuhlíkovú logistiku na poslednej míli. Maximálne financovanie EIT vo výške 350 000 EUR.

V oboch prípadoch je povinná minimálna miera spolufinancovania vo výške 33 %. Výziev sa môžu zúčastňovať konzorciá najmenej dvoch subjektov z dvoch členských krajín EÚ. Vybraté subjekty sa budú musieť stať členmi EIT komunity a zaplatiť členský poplatok.

Prihlášky je možné podávať do 23. augusta 2023 do 17:00.

Viac informácií:

Zverejnené 25.7.2023, slord