Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT zverejnilo hodnotiace kritériá pre predkladanie návrhov na nadchádzajúcu výzvuDňa 6. júla 2021 boli zverejnené hodnotiace kritériá výzvy na predkladanie návrhov pre nové znalostné a inovačné spoločenstvo EIT (Európsky inovačný a technologický inštitút) zamerané na kultúrne a kreatívne odvetvia a priemysel (Cultural & Creative Sectors and Industries, CCSI).

Kritériá sú v súlade s cieľmi a vychádzajú z princípov stanovených EIT, čím sa zaistí, že vybrané návrhy zabezpečia všetky prvky, ktoré tvoria úspešné znalostné a inovačné spoločenstvo EIT. Výzva na predkladanie návrhov bude zverejnená v októbri 2021 s predpokladaným dátumom uzávierky v marci 2022.

Očakáva sa, že toto nové, úspešné znalostné a inovačné spoločenstvo EIT, spojením kultúrnych a kreatívnych organizácií z podnikateľskej sféry, organizácií vysokoškolského vzdelávania a výskumu v rámci celoeurópskeho inovačného ekosystému, prinesie inovatívne riešenia, ktoré pomôžu týmto odvetviam a priemyslu stať sa silnejšími a odolnejšími.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj EIT, zverejnené 14.7.2021, slord