Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EK poskytuje videonávody o paušálnych sumách v programe Horizont EurópaEurópska komisia zverejnila dve krátke inštruktážne videá, v ktorých vysvetľuje, ako fungujú paušálne sumy v programe Horizont Európa. Videá sú k dispozícii na Funding & Tenders portáli. EK upozorňuje, že boli vytvorené s cieľom informovať odborníkov, ktorí hodnotia paušálne návrhy, ale sú užitočné aj pre žiadateľov, ktorí pripravujú paušálny návrh. Prvé video poskytuje prehľad a opisuje, čo sa pri paušálnych sumách mení. Druhé video vysvetľuje podrobnú tabuľku rozpočtu.

Paušálne sumy sú čoraz častejším spôsobom poskytovania finančných prostriedkov v projektoch programu Horizont Európa. Sú pokusom o zjednodušenie administrácie programu tým, že odstraňujú potrebu vykazovať skutočné náklady.

Videá sú dostupná na tomto odkaze a na F&T portáli je paušálne sumy venovaná táto stránka.

Zverejnené 14.8.2023, slord