Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EK zverejnila súhrn skúseností s budovaním Otvorených inovačných testovacích zariadeníKľúčové vlastnosti OITB

Otvorené inovačné testovacie zariadenia (Open Innovation Test Beds – OITB) predstavujú špeciálny druh výskumných infraštruktúr, ktorých vytvorenie EK financovala cez projekty programov Horizont 2020 a Horizont Európa (Klaster 4). Dokument vypracovaný EK približuje fungovanie OITB a opisuje problémy a výzvy ktorým počas svojho fungovania musia čeliť. Na základe monitorovania skúseností rôznych projektov dokument predstavuje aj súhrn odporúčaní a potencionálne oblasti, v ktorých by bolo vhodné vytvorenie nových OITB. Nižšie sme pre vás pripravili krátke zhrnutie hlavných bodov dokumentu.

OITB sú definované ako fyzické zariadenia zriadené najmenej v troch členských štátoch a pridružených krajinách, ktoré ponúkajú prístup k technológiám a rôzne podporné služby od technologického poradenstva a školení až po obchodné a finančné poradenstvo. Cieľom otvorených inovačných testovacích pracovísk je priblížiť nanotechnológie a pokročilé materiály na dosah spoločnostiam (vrátane MSP a startupov) a používateľom, aby sa posunuli od overovania v laboratóriu (TRL 4) k prototypom v priemyselnom prostredí (TRL 7 a vyššie). Od OITB sa očakáva, že po skončení trvania projektu a tým pádom aj financovania sa stanú samostatnými a finančne udržateľnými.

Prvá generácia projektov OITB odštartovala v roku 2019 s celkovým počtom 10 projektov financovaných v rôznych oblastiach. Druhú generáciu tvorili 4 projekty, ktoré sa začali realizovať začiatkom roka 2020, po ktorej bude nasledovať tretia generácia 8 projektov na začiatku roka 2021. Okrem tretej generácie OITB boli 3 projekty zamerané na otvorené inovačné platformy na modelovanie materiálov zamerané na modelovacie aspekty vývoja materiálov. Horizont Európa otvoril dvere štvrtej generácii OITB. Horizon Europe 2021-2022 zahŕňal jednu tému týkajúcu sa otvorených inovačných testovacích pracovísk v oblasti klímy neutrálnych a obehových inovatívnych materiálových technológiách. Zoznam všetkých aktuálne spustených OITB aj s kontaktmi je možné nájsť na konci tohto dokumentu. Priamo na Slovensku bohužiaľ nepôsobí žiaden z aktuálne fungujúcich OITB, no ich spoplatnené služby je možné využiť aj v okolitých štátoch.

Rozdelenie partnerov OITB v EÚ

Problémy ktorým OITB čelia

  • Nedostatočná viditeľnosť: Je potrebné dobre cielené a štruktúrované šírenie informácií, aby sa MSP dozvedeli o výhody, ktoré OITB ponúkajú. Otvorené výzvy sú kľúčom pre zasiahnutie čo najväčšieho počtu potenciálnych klientov no OITB sa musia sústrediť aj na proaktívne vyhľadávanie dlhodobých klientov.

  • Potreba udržateľného obchodného modelu: OITB majú možnosť hlásiť sa do európskych výziev a čerpať národné alebo regionálne prostriedky. Zjednodušiť a uprednostniť služby, ktoré žiadny iný poskytovateľ nemôže ponúknuť, a navrhnúť balík služieb, ktorý pomôže MSP efektívnejšie orientovať v OITB a zosúladiť potreby klientov s tým, čo OITB môže poskytnúť podrobné plány implementácie a informácie cez jednotné kontaktné miesto.

Budúca generácia OITB

  • OITB o pokročilých materiáloch pre textílie

  • OITB o testovaní nových alternatív látok vzbudzujúcich veľké obavy (napr. PFA)

  • OITB na zlepšenie účinnosti materiálov (surovín) prostredníctvom recyklovateľnosti a opätovného použitia už od návrh

  • OITB v oblasti samoregeneračných materiálov/robotiky

  • Zosúladenie s európskymi digitálnymi inovačnými centrami (EDIH)

Slovensko bohužiaľ patrí medzi jediné 4 štáty EÚ (spolu s Litvou, Maltou a Bulharskom), ktoré neparticipujú v žiadnom OITB. Napríklad v Českej republike fungujú OITB v týchto oblastiach: Ľahké multifunkčné kompozitné materiály a komponenty s nanotechnológiou, Materiálová charakteristika, Povrchy a membrány s nanotechnológiou, Modelovanie materiálov.

Ak by ste si vedeli predstaviť prispieť svojou expertízou k niektorej z vyššie uvedených tém, alebo si myslíte, že existuje potreba na podobné testovacie zariadenie aj v iných oblastiach, prosím neváhajte nás kontaktovať na slord @ cvtisr.sk.

Celý dokument vrátane zoznamu všetkých OITB si môžete prečítať tu.