Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EK zverejnila výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ na rok 2024Európska komisia 28. novembra 2023 vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov na rok 2024 v rámci programu Erasmus+, programu EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. So zvýšeným rozpočtom na budúci rok, ktorý dosahuje takmer 4,3 miliardy €, bude Erasmus+ naďalej poskytovať príležitosti na študijné pobyty v zahraničí, stáže, učňovskú prípravu, výmeny zamestnancov a projekty cezhraničnej spolupráce v rôznych oblastiach vzdelávania,  odbornej prípravy a športu.

Program ponúka príležitosti aj dospelým študentom, pedagógom a zamestnancom a mladým ľuďom v programoch neformálneho vzdelávania.

Výzva zahŕňa ďalšiu podporu Iniciatívy európskych univerzít s možnou podporou vytvárania nových aliancií. Aliancie európskych univerzít sú hlavnou iniciatívou európskej stratégie pre univerzity. Ambíciou Komisie v rámci tejto iniciatívy je do polovice roka 2024 rozšíriť počet aliancií európskych univerzít zo súčasných 50 na 60, do ktorých sa zapojí viac ako 500 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Za týmto účelom Európska komisia 3. októbra 2023 oznámila spustenie piatej výzvy Erasmus+ na predkladanie návrhov, ktorá práve podporuje ďalšie rozširovanie iniciatívy európskych univerzít.

Komisia v súčasnosti pripravuje strednodobé hodnotenie prebiehajúceho programu Erasmus+ (2021 – 2027) a záverečné hodnotenie predchádzajúceho programu (2014 – 2020). Bude predložené Rade, Európskemu parlamentu, Výboru regiónov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Verejná konzultácia sa začala vo všetkých 24 jazykoch EÚ s cieľom zhromaždiť názory občanov a organizácií na program Erasmus+ a potrvá do 8. decembra 2023.

Viac informácií:

Tlačová správa EK

Zverejnené  04.12. 2023, slord