Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ERAC zasadol v Prahe a začal diskusiu o budúcom rámcovom programeV dátumoch od 13. do 14. septembra 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru pre európsky výskumný priestor a inováciu (ERAC) v Prahe, na ktorom sa stretli generálni riaditelia pre výskum zo všetkých členských štátov EÚ a niektorých krajín pridružených k programu Horizont Európa.

Na jeho začiatku  spolupredsedníčka ERAC  Európskej komisie Signe Ratso poskytla aktuálne informácie o podpore Ukrajiny a jej výskumných pracovníkov zo strany EÚ a tiež uviedla, že na nasledujúcom zasadnutí výboru vo februári 2023 sa plánuje diskusia o podpore EÚ na obnovu ukrajinského systému výskumu a inovácií.

V prvej diskusii ERAC vo všeobecnosti podporil prístup a opatrenia, ktoré navrhla Komisia vo svojom nedávnom „Európskom inovačnom programe„. Členovia výboru podporili zameranie na deeptech  inovácie a súvisiace subjekty, zároveň však zdôraznili, že sa nesmú zanedbávať ďalšie prvky inovačnej politiky a že je dôležité prepojenie s priemyselnou politikou EÚ.

Druhá diskusia sa týkala digitálnej transformácie Výskumných infraštruktúr (RIs). ERAC podporuje systémový prístup na úrovni EÚ vrátane koordinácie s inými európskymi iniciatívami, ako sú Celoeurópska vysokorýchlostná sieť (GEANT) a Európsky spoločný podnik pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC). Okrem toho vyzýva na vytvorenie jednoduchej a flexibilnej koordinačnej štruktúry medzi Európskym strategickým fórom o výskumných infraštruktúrach (ESFRI) a Európskym otvoreným vedeckým cloudom (EOSC).

V druhý deň zasadnutia sa pozornosť sústredila najprv na začatie diskusie v rámci ERAC o plánovaní budúceho rámcového programu pre vedu a výskum. Spolupredsedníčka z členských štátov Barbara Weitgruber načrtla povinnosť, ktorú výboru ukladá jeho mandát, a to poskytovať včasné strategické poradenstvo pri príprave ďalšieho rámcového programu. Preto už viac ako 5 rokov pred ukončením programu Horizont Európa začína ERAC uvažovať o nasledujúcom programe a o tom, akým smerom by sa mal vyvíjať. Súčasná situácia, ktorú charakterizujú zásadné transformácie a viaceré krízy, si môže vyžadovať nové prístupy a zásadnejšiu zmenu spôsobu spolupráce v oblasti výskumu a inovácií.

Nakoniec výbor diskutoval o implementácii politického programu Európskeho výskumného priestoru (ERA) na roky 2022 – 2024 a konštatoval, že členské štáty prijali dostatočné záväzky v súvislosti s 15 opatreniami ERA, aby mohli pokračovať v ich vykonávaní na úrovni členských štátov aj EÚ. Okrem toho sa počas zasadnutia dosiahol požadovaný počet záväzkov pre opatrenie ERA 2 : „Navrhnutie legislatívneho rámca EÚ o autorských právach a dátach pre výskum“ oznámením o „pripojení“ od najmenej dvoch členských štátov, čím sa počet záväzkov zvýšil na 16. Členovia výboru ERAC zdôraznili, že teraz je dôležité zamerať sa na opatrenia, ktoré získali dostatočnú podporu, a venovať osobitnú pozornosť tým, ktoré majú najvyšší počet záväzkov.

Viac informácií:

Zverejnené: 20.9.2022, slord