Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Erasmus+: Nová otvorená výzva pre aliancie európskych univerzítDňa 30. novembra 2021 Európska komisia vyhlásila novú výzvu na predkladanie návrhov slúžiacu na ďalšie posilnenie iniciatívy európskych univerzít. Výzva vyhlásená v rámci programu Erasmus+ je zameraná na podporu aliancií európskych univerzít v celej Európe a jej celkový rozpočet je rekordných 272 miliónov EUR.

Európske univerzity podporujú systémovú, štrukturálnu a udržateľnú nadnárodnú spoluprácu medzi rôznymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v celej Európe, ktorá pokrýva všetky ich poslania: vzdelávanie, výskum, inovácie a služby spoločnosti. Prostredníctvom inovatívnych a rozmanitých modelov dlhodobej integrovanej spolupráce európske univerzity presadzujú spoločné európske hodnoty a posilnenú európsku identitu.

Súčasná výzva nadväzuje na dve pilotné výzvy (20192020) v rámci programu Erasmus+, ktoré získali aj doplnkové financovanie z programu Horizont 2020 pre svoju výskumnú zložku. Tie umožnili vznik 41 aliancií spájajúcich viac ako 280 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z celej Európy.

Práve otvorená výzva je rozdelená na dve témy:

1. Zintenzívnenie predchádzajúcej úzkej inštitucionálnej nadnárodnej spolupráce:

Táto téma výzvy poskytne podporu už existujúcim alianciám prehlbujúcej sa nadnárodnej spolupráce vrátane, ale nielen, aliancií európskych univerzít vybraných v rámci výzvy na predkladanie návrhov v programe Erasmus+ na rok 2019.

Cieľom je stavať na doteraz dosiahnutej inštitucionálnej spolupráci a ďalej prehlbovať, zintenzívňovať a rozširovať účinnosť tejto existujúcej spolupráce s cieľom napredovať smerom k dlhodobej vízii „európskych univerzít“. Nové inštitúcie vysokoškolského vzdelávania majú možnosť pripojiť sa k týmto existujúcim alianciám ako plnohodnotní partneri.

2. Rozvoj novej úzkej inštitucionálnej nadnárodnej spolupráce:

Táto téma výzvy poskytne podporu žiadateľom, ktorí chcú nadviazať novú úzku inštitucionálnu nadnárodnú spoluprácu a vytvoriť novú alianciu európskych univerzít.

Termín na predkladanie žiadostí je 22. marec 2022.

Informačný deň

Európska komisia organizuje 14. decembra 2021 prostredníctvom webového prenosu informačné podujatie pre potenciálnych žiadateľov. Program tohto podujatia a návod na pripojenie nájdete tu.

Celú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 2.12.2021, slord