Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ERC dostane ďalších 125 miliónov eur 

Európska komisia navýšila rozpočet Európskej rady pre výskum (ERC) na rok 2024 ďalších 125 miliónov eur. Dodatočné peniaze sú výsledkom pridruženia Spojeného kráľovstva k programu Horizont Európa a umožňujú financovať ďalších 48 grantov v tomto roku. Okrem toho na podporu komunikačných činností v súlade so stratégiou vonkajšej komunikácie ERC bol vyčlenený 1 milión eur.

Zmenou pracovného programu na rok 2024 sa tiež opätovne zavádza právo ERC namietať proti prevodu alebo udeleniu licencie na práva duševného vlastníctva vyplývajúce z grantov ERC právnickým osobám so sídlom v nepridruženej tretej krajine. Táto zmena odráža všeobecnú snahu EÚ minimalizovať riziká vyplývajúce z určitých hospodárskych tokov v kontexte zvýšeného geopolitického napätia a zrýchlených technologických zmien a zároveň zachovať maximálnu úroveň hospodárskej otvorenosti a dynamiky.

 

Viac informácií

Extra €125 million for the ERC in 2024

 

Zverejnené 24.05.2024, slord