Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ERC oznámila otvorenie prvých výziev v programe Horizon EuropeEurópska komisia predstavila pracovný program Európskej rady pre výskum na rok 2021. Toto je prvý pracovný program v rámci programu Horizon Europe, nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 – 2027. V rámci celého dlhodobého rozpočtu EÚ na tieto roky má Európska rada pre výskum dostať z programu Horizon Europe viac ako 16 miliárd EUR, čo v porovnaní s programom Horizont 2020 predstavuje nárast o 22 %.

Európska rada pre výskum (ERC) ponúka granty špičkovým výskumným pracovníkom z celého sveta, ktorí sú pripravení prísť do Európy alebo sa v nej usadiť, aby mohli pokračovať vo svojich prelomových vedeckých a technologických objavoch, ktoré môžu tvoriť základ nových priemyselných odvetví, trhov a sociálnych inovácií budúcnosti. Program obsahuje tri hlavné výzvy na predkladanie návrhov na akcie v oblasti výskumu na hraniciach poznania v celkovej výške 1,9 miliardy EUR.

  • V rámci nového programovacieho obdobia sa ako prvá otvorí výzva pre ERC Starting grants, ktoré sa zameriavajú na podporu vynikajúcich mladých vedcov a ktoré podporujú špičkových výskumných pracovníkov pri tvorbe vlastného nezávislého výskumného tímu alebo programu. Výzva sa vyhlási 25. februára 2021 s rozpočtom 619 miliónov EUR a termínom uzávierky 8. apríla 2021.

  • Ďalšie grantové výzvy budú nasledovať v súlade s harmonogramom pracovného programu: dňa 11. marca 2021 sa otvorí výzva ERC Consolidator grants, určená pre pokročilých výskumných pracovníkov, ktorí konsolidujú vlastný nezávislý výskumný tím alebo program, s rozpočtom vo výške 633 miliónov EUR. Žiadosti je možné predkladať do 20. apríla 2021.

  • A nakoniec Európska rada pre výskum otvorí 20. mája 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o ERC Advance grants určenú pre pokročilých výskumných pracovníkov s rozpočtom 626 miliónov EUR a termínom uzávierky do 31. augusta 2021.

Pracovný program ERC na rok 2021 sa vzťahuje aj na ďalšie akcie a verejné obstarávanie, aby vedecká rada mohla plniť svoje povinnosti a vykonávať mandát vrátane vymenovania nezávislých expertov počas hodnotenia návrhov a prípravy výziev, ako aj na etické preskúmanie a monitorovanie prebiehajúcich projektov. Zahŕňa aj povinnosti vedeckej rady stanoviť celkovú stratégiu Európskej rady pre výskum a monitorovať kvalitu vykonávania programu z vedeckého hľadiska.

Viac informácií:

Pracovný program Európskej rady pre výskum na rok 2021

Európska rada pre výskum (ERC)