Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ERC pre Ukrajinu: Pracovné miesta pre výskumníkov utekajúcich pred vojnouEurópska rada pre výskum (ERC) vyzvala príjemcov svojich grantov, aby poskytli dočasné zamestnanie výskumným pracovníkom a pomocnému personálu z Ukrajiny, ako sú technici a vedúci laboratórií. ERC kontaktovala všetkých svojich 5 600 súčasných príjemcov grantov s cieľom zhromaždenia informácií o možných pracovných príležitostiach.

Tieto údaje sa budú zhromažďovať a postupne zverejňovať na webovej stránke ERC a prostredníctvom iných kanálov. Táto iniciatíva nadväzuje na vyhlásenie Vedeckej rady ERC pre podporu Ukrajiny a jej výskumnej komunity.

Okrem tejto osobitnej iniciatívy pre vedcov, učencov a výskumných pracovníkov z Ukrajiny vedecká rada už začiatkom tohto roka pripravila návrh na zahrnutie osobitného ustanovenia do pracovného programu ERC na rok 2023, týkajúceho sa výskumných pracovníkov, ktorí žiadajú o azyl. Cieľom je uľahčiť podávanie žiadostí o granty od výskumných pracovníkov – utečencov aj z iných krajín a vojnových oblastí.

Viac informácií:

Zverejnené 21.3.2022, slord