Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ERC Proof of Concept (PoC) výzva 2015Na predkladanie návrhov budú tri uzávierky (lehoty), pričom najbližší termín je 1. mája 2015. S rozpočtom vo výške 20 miliónov eur bude financovaných približne 130 projektov v roku 2015.

Výskumné aktivity nie sú v rámci tohto programu financované.

Viac informácií nájdete tu.