Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ERC spúšťa nový systém mentorstvaEurópska rada pre výskum (European Research Concil, ERC) oznámila, že spúšťa novú mentoringovú iniciatívu pre členské štáty s nízkou účasťou, ako aj nízkou mierou úspešnosti podávaných projektových návrhoch vo výzvach ERC. Podľa ERC majú miestne a regionálne podporné úrady v týchto štátoch často problém nájsť medzinárodných expertov, ktorí by poskytovali koučing a poradenstvo pre žiadateľov o ERC grant. Cieľom nového systému mentorstva je identifikovať príjemcov grantov a bývalých členov hodnotiacich panelov, ktorí by slúžili ako externí mentori a pomocou koučingu a poradenstva by posilnili miestne programy na podporu žiadateľov.

Na účely uskutočnenia tejto iniciatívy bude ERC spolupracovať s národnými kontaktnými bodmi (ERC NCP) v príslušných krajinách. Prvá etapa zahŕňa identifikáciu miestnych úradov v členských štátoch EÚ a krajín pridružených k programu Horizon Europe, ktoré ponúkajú podporné programy potenciálnym žiadateľom o grant ERC. Novo zverejnené pokyny pre iniciatívu vyzývajú miestne úrady, aby nadviazali kontakty s ich národnými kontaktnými bodmi (NCP) pre ERC s cieľom predložiť návrh o účasť v ERC.

Viac informácií:

ERC – news

Mentorská iniciatíva ERC

Pokyny pre mentorskú iniciatívu