Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ERC zverejnila pracovný program na rok 2023ERC Consolidator grant for Reinier Boon

Európska rada pre výskum (ERC) oznámila svoj pracovný program na rok 2023 s celkovým rozpočtom približne 2,2 miliardy eur na granty. Táto suma podporí viac ako tisíc špičkových výskumníkov v celej Európe. Pracovný program na nadchádzajúci rok, ktorý zriadila Vedecká rada ERC, prijala Európska komisia 11. júla 2022.

Okrem zavedených grantových schém ERC:

  • Granty pre začínajúcich vedcov sú určené na podporu vynikajúcich mladých vedcov akejkoľvek národnosti, ktorí začínajú rozvíjať svoju nezávislú kariéru a vytvárať vlastné vedecké tímy alebo programy.
  • Konsolidačné granty podporujú vynikajúcich vedcov vo fáze konsolidácie vlastných vedeckých tímov alebo programov.
  • Granty pre pokročilých podporujú medzinárodne uznávaných vedcov, ktorí sa už etablovali vo svojom odbore a významne ho ovplyvnili.
  • Synergické granty ponúkajú podporu pre malú skupinu dvoch až štyroch hlavných výskumníkov na spoločné riešenie ambicióznych výskumných problémov, ktoré by jednotliví výskumníci a ich tímy nemohli riešiť samostatne.

obsahuje pracovný program aj niektoré nové prvky:

  • Rozpočet grantovej schémy na overenie konceptu sa zvýši z 25 miliónov eur na 30 miliónov eur
  • zavedú sa dva dodatočné dôvody na predĺženie obdobia oprávnenosti pre uchádzačov o granty pre začínajúcich a konsolidovaných výskumných pracovníkov, ktorí žiadajú o azyl alebo sú obeťami prírodnej katastrofy
  • plánuje sa osobitný grant na podporu iniciatívy ERC pre vedeckú žurnalistiku, ktorá bude zahŕňať podporu pre novinárov, ktorí chcú stráviť určitý čas vo výskumných inštitúciách, aby lepšie pochopili hraničný výskum.

Pracovný program na rok 2023 obsahuje predbežný kalendár grantových súťaží:

Viac informácií:

Zverejnené 13.7.2022, slord