Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ERIC toolkitFórum ERIC nedávno uverejnilo súbor nástrojov, ktorý má zlúčiť bohaté poznatky zhromaždené členmi Konzorcia európskej výskumnej infraštruktúry (ERIC) na jednej praktickej online platforme. Stránka poskytuje odpovede na väčšinu praktických otázok týkajúcich sa ERIC vrátane financovania, správy, ľudských zdrojov, komunikácie, vplyvu a hodnotenia. Na stránke sa nachádzajú aj rôzne dokumenty a vzory, ktoré možno použiť ako inšpiráciu alebo ako príklad osvedčeného postupu.

Obsah stránky je navrhnutý tak, aby bol užitočný pre ERIC v rôznych fázach ich životného cyklu a pre výskumné infraštruktúry, ktoré sa usilujú získať štatút ERIC v blízkej budúcnosti. Stránka je verejne prístupná, ale niektoré dokumenty sú chránené heslom, keďže ide o interné informácie určené len pre iné ERIC a výskumné infraštruktúry.

Viac informácií:

Zverejnené 13.1.2023,slord