Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ESFRI má novú predsedníčkuEurópske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry (ESFRI) si zvolilo svoju novú predsedníčku, ktorou sa stala Jana Kolar. Jana Kolar nahradí Jana Hrušáka, ktorému sa koncom tohto roka skončí predsedníctvo. Jej funkčné obdobie sa začne v januári roku 2022 a potrvá dva roky.

V súčasnosti je Jana Kolar výkonnou riaditeľkou európskej výskumnej infraštruktúry CERIC-ERIC. Disponuje širokým spektrom odborných znalostí od tvorby a implementácie politík, výskumu a inovácií až po podnikanie. V minulosti pôsobila ako generálna riaditeľka na slovinskom Ministerstve školstva, vedy a športu, predsedníčka predstavenstva slovinskej Technologickej agentúry a slovinskej Výskumnej agentúry. Rovnako bola členkou správnej rady Európskeho inovačného a technologického inštitútu a členkou skupiny inovátorov na vysokej úrovni pre Európsku radu pre inovácie, ktorá radila Európskej komisii, ako posilniť podporu prelomových inovácií vytvárajúcich trh. Bola tiež členkou rakúskeho Fóra Rady ERA (ERA Council Forum Austria), odborného orgánu na vysokej úrovni, ktorý poskytuje poradenstvo rakúskemu ministrovi zodpovednému za vedu a výskum. V súčasnosti pôsobí ako externá konzultantka slovinského predsedníctva v Rade EÚ.

Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry, je strategickým nástrojom na rozvoj vedeckej integrácie Európy a na posilnenie jej medzinárodného dosahu. Konkurenčný a otvorený prístup k vysoko kvalitným výskumným infraštruktúram podporuje a porovnáva kvalitu činností európskych vedcov a je tiež atraktívnym nástrojom na prilákania najlepších vedcov z celého sveta. ESFRI pôsobí na čele európskej a globálnej vedeckej politiky a prispieva k jej rozvoju pri transformácii politických cieľov do konkrétneho poradenstva pre výskumné infraštruktúry v Európe.

Viac informácií: ESFRI

Zdroj: ESFRI, zverejnené 12.7.2021, slord