Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ESFRI zaradí 11 nových výskumných infraštruktúr na svoju Cestovnú mapu „Roadmap 2021“Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry (ESFRI) oznámilo zahrnutie 11 nových návrhov do aktualizácie cestovnej mapy ESFRI 2021 Roadmap. Návrhy boli vysoko hodnotené z hľadiska ich vedeckého prínosu a pripravenosti na implementáciu. Na excelentný výskum sú určené investície v hodnote 4,1 miliardy EUR a prispejú k riešeniu európskych výziev. Vybrané výskumné infraštruktúry budú významne podporovať kľúčové priority EÚ, ktorými sú Sociálny pilier EÚ, digitalizácia, Zelená dohoda a zdravie.

Medzi nové projekty ESFRI patrí:

EBRAINSEuropean Brain ReseArch INfrastructureS, distribuovaná digitálna výskumná infraštruktúra na rozhraní neurovedy, výpočtovej techniky a technológií, ktorá ponúka vedcom a vývojárom pokročilé nástroje a služby pre výskum mozgu.

EIRENE RIResearch Infrastructure for EnvIRonmental Exposure assessment in Europe, prvá výskumná infraštruktúra EÚ v oblasti životného prostredia a jeho vplyvu na ľudské zdravie.

ETEinsteinov teleskop, prvé a najpokročilejšie observatórium gravitačných vĺn tretej generácie s bezprecedentnou citlivosťou, vďaka ktorej sa Európa dostane na čelo výskumu v oblasti gravitačných vĺn.

EuPRAXIAEuropean Plasma Research Accelerator with Excellence in Applications, distribuované, kompaktné a inovatívne urýchľovacie zariadenie založené na plazmovej technológii, ktorého cieľom je vybudovanie plazmového urýchľovača poháňaného elektrónovým lúčom v metropolitnej oblasti Ríma nasledovaného laserovým plazmovým urýchľovačom na území Európy.

GGP Program Generations and Gender Program, ktorého cieľom je poskytovať vysokokvalitné a medzinárodne porovnateľné longitudinálne údaje na riešenie naliehavých vedeckých a spoločenských výziev v oblasti populačnej a rodinnej dynamiky.

GUIDEGrowing Up in Digital Europe-EuroCohort, prvý európsky porovnávací prieskum zameraný na podporu rozvoja sociálnych politík na zlepšenie blahobytu detí, mladých ľudí a ich rodín v celej Európe.

MARINERG-i Offshore Renewable Energy Research Infrastructure, výskumná infraštruktúra pre energiu z obnoviteľných zdrojov na mori, ktorej cieľom je stať sa vedúcou medzinárodne distribuovanou výskumnou infraštruktúrou v sektore energie z obnoviteľných zdrojov na mori (ORE) so sieťou testovacích zariadení rozmiestnených po celej Európe.

OPERASOpen Access in the European Research Area through Scholarly Communication je distribuovaná výskumná infraštruktúra, ktorá má umožniť otvorenú vedu a modernizovať vedecké komunikačné postupy v sociálnych a humanitných vedách v súlade s Európskym cloudom pre otvorenú vedu (EOSC).

RESILIENCEReligious Studies Infrastructure: Tools, Innovation, Experts, Connections and Centres je jedinečná interdisciplinárna vedecká výskumná infraštruktúra pre všetky religionistické štúdie, ktorá bude slúžiť pre vybudovanie vysoko výkonnej platformy poskytujúcej nástroje a prístup k fyzickým a digitálnym údajom vedcom zo všetkých vedných odborov.

SLICESScientific Large-Scale Infrastructure for Computing/Communication Experimental Studies má ambíciu sa stať pôsobivou výskumnou infraštruktúrou v oblasti digitálnych vied vrátane riešenia spotreby energie a implementácie Európskej zelenej dohody.

SoBigData++ RI European Integrated Infrastructure for Social Mining and Big Data Analytics predstavuje zdroj na zdieľanie súborov údajov, metód, výskumných zručností a výpočtových zdrojov na podporu pochopenia sociálnych javov cez optiku veľkých dát.

Súvislosti:

ESFRI, Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry, je strategickým nástrojom na rozvoj vedeckej integrácie Európy a na posilnenie jej medzinárodného dosahu. Konkurenčný a otvorený prístup k vysoko kvalitným výskumným infraštruktúram podporuje a porovnáva kvalitu činností európskych vedcov a priťahuje najlepších vedcov z celého sveta. ESFRI funguje na čele európskej a globálnej vedeckej politiky a prispieva k jej rozvoju pri transformácii politických cieľov do konkrétneho poradenstva pre RI v Európe.

Zdroj: ESFRI, zverejnené 14.7.2021, slord