Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ESFRI zriaďuje platformu zainteresovaných stránEurópske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry (ESFRI ) zriadilo nové Fórum zainteresovaných strán (ESFRI Stakeholders Forum).

Cieľom tejto iniciatívy je začať otvorený dialóg medzi rôznymi zainteresovanými stranami v oblasti európskych výskumných infraštruktúr a posilniť postavenie výskumných infraštruktúr ako základného piliera Európskeho výskumného priestoru (ERA). Koncept bol predstavený v bielej knihe ESFRI prijatej v roku 2020.

Podľa ESFRI by sa s ohľadom na obnovený ERA mal v celom ERA vrátane ESFRI a výskumných infraštruktúr uplatňovať participatívny prvok. Cieľom je, aby sa infraštruktúry dostali do centra výskumného a inovačného ekosystému a úzko sa prepojili s rôznymi aktérmi. Fórum zainteresovaných strán by malo zapojiť týchto aktérov a uľahčiť pravidelnú diskusiu medzi nimi. Plánuje sa však pozrieť aj mimo tradičných komunít aktívnych v oblasti výskumných infraštruktúr.

Spustenie platformy sa predpokladá na jeseň 2021.

Podrobné informácie o tom, ako bude platforma fungovať a ako sa môžu zainteresované strany zúčastňovať na diskusiách, budú k dispozícii neskôr. Zainteresované strany sa môžu pripojiť už teraz, a to zaslaním vyjadrenia záujmu.

Viac informácií:

Vyjadrenie záujmu o fórum zainteresovaných strán ESFRI

Zverejnené 6.8.2021, slord