Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Establishment and Expansion of Joint Research Structures in EuropeVýzva podporuje prepájanie výskumných inštitúcií, univerzít a malých a stredných podnikov z Nemecka a cieľových krajín. Cieľom je pomôcť nemeckým inštitúciam vytvárať strategické partnerstvá v tomto regióne.

Oprávnenými žiadateľmi sú iba nemecké inštitúcie. Inštitúcie z cieľových krajín sú len partnermi.

Maximálna dĺžka projektov je 24 mesiacov a maximálna výška financovania na projekt je 120 000 Eur, v prípade zapojenia MSP 140 000 Eur.

Projekty by mali pokrývať náklady nemeckých partnerov, ale je možné financovať napríklad krátkodobé pobyty výskumníkov z cieľových krajín v Nemecku.

Termín na zaslanie projektov je 20. marec 2015.

Celé znenie výzvy môžete nájsť na webovej stránke nemeckého ministerstva.