Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EÚ a Argentína zintenzívňujú spoluprácu v oblasti surovínZákladné informácie 

EÚ a Argentína vytvorili partnerstvo v oblasti udržateľných surovinových hodnotových reťazcov na zabezpečenie rozvoja bezpečných a udržateľných dodávok surovín potrebných pre dvojitý prechod, v súlade so stratégiou EÚ Global Gateway. Memorandum o porozumení dňa 13. júna 2023 podpísali v Buenos Aires predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová a argentínsky prezident Alberto Fernández. 

Priority

Cieľom partnerstva je tiež rozvíjať udržateľný surovinový priemysel a podporovať vytváranie miestnej pridanej hodnoty, kvalitnej zamestnanosti a udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu, a to v obojstranný prospech. Obe strany sa zaviazali vylepšiť udržateľnosť surovinových hodnotových reťazcov, ktoré zabezpečia udržateľné dodávky strategických a kritických surovín taxatívne stanovených v prílohe Memoranda, ako fundamentálny predpoklad dvojitého prechodu.

Partnerstvo sa sústreďuje na päť oblastí spolupráce:

  1. Integrácia do udržateľných hodnotových reťazcov surovín, a to aj prostredníctvom spoločného rozvoja projektov, nových obchodných modelov, podpory a uľahčenia obchodných a investičných prepojení;
  2. spolupráca v oblasti VaI v rámci hodnotových reťazcov surovín vrátane poznatkov o nerastných surovinách, minimalizácií vplyvu na životné prostredie a klímu, a o obehovom hospodárstve;
  3. Spolupráca pri využívaní environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií a zosúladenie s medzinárodnými normami;
  4. zavádzanie tvrdej a mäkkej infraštruktúry na rozvoj projektov s minimalizáciou ich vplyvu na životné prostredie a klímu;
  5. posilňovanie kapacít, odborného vzdelávania a prípravy a rozvoj zručností v rámci udržateľných hodnotových reťazcov surovín v súlade s medzinárodnými pracovnými normami.

EÚ a Argentína sa zaviazali vypracovať operačný plán do 6 mesiacov od podpísania memoranda. Plán bude zahŕňať opatrenia spolupráce, ktoré budú vykonávať príslušné zainteresované strany z členských štátov EÚ a Argentíny, a bude podporovaný investičnou stratégiou EÚ Global Gateway Investment Agenda for Latin American and the Caribbean.

Globálne ciele, medzinárodná štruktúra a tretie strany

Kritické a strategické suroviny sú nepostrádateľné pre široký súbor strategických odvetví vrátane net-zero priemyslu, digitálneho priemyslu, letectva a obrany. Predpokladá sa, že dopyt po kritických surovinách sa drasticky zvýši, pričom Európa sa stále vo veľkej miere spolieha na dovoz, často od kvázi-monopolných dodávateľov z tretích krajín. EÚ musí zmierniť riziká pre dodávateľské reťazce súvisiace s takýmito strategickými závislosťami, aby zvýšila svoju hospodársku odolnosť a zároveň dosiahla svoje ciele v oblasti klímy a digitálnych technológií.

Návrh nariadenia o kritických surovinách využíva silné stránky a príležitosti jednotného trhu a vonkajších partnerstiev EÚ na diverzifikáciu a zvýšenie odolnosti dodávateľských reťazcov kritických surovín EÚ. Akt o kritických surovinách tiež zlepšuje schopnosť EÚ monitorovať a zmierňovať riziká narušenia a posilňuje cirkularitu a udržateľnosť.

Komisia už začala pracovať na budovaní strategických partnerstiev s tretími krajinami bohatými na suroviny, pričom využíva všetky nástroje vonkajšej politiky a dodržiava svoje medzinárodné záväzky. EÚ bude spolupracovať so spoľahlivými partnermi na podpore ich hospodárskeho rozvoja udržateľným spôsobom prostredníctvom vytvárania hodnotových reťazcov a zároveň bude podporovať bezpečné, odolné, cenovo dostupné a dostatočne diverzifikované hodnotové reťazce pre EÚ.

Komisia už v mene EÚ nadviazala strategické partnerstvá v oblasti surovín s Kanadou (jún 2021), Ukrajinou (júl 2021), Kazachstanom a Namíbiou (november 2022). Každé z partnerstiev umožňuje obom stranám napredovať v obchode a investíciách do bezpečných, udržateľných a odolných hodnotových reťazcov v oblasti surovín, ktoré sú kľúčom k dosiahnutiu prechodu na klimaticky neutrálne a digitalizované hospodárstvo.

Viac informácií: 

Zverejnené 23.6.2023, slord