Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EÚ a Čile posilňujú spoluprácu v oblasti výskumu surovínV rámci samitu Spoločenstva latinskoamerických a karibských štátov (EÚ-CELAC), ktorý sa konal 17. a 18. júla v Bruseli, podpísali komisár Thierry Breton a minister zahraničných vecí Čile Alberto van Klaveren Stork memorandum o porozumení o vytvorení partnerstva medzi EÚ a Čile v oblasti udržateľných hodnotových reťazcov pre suroviny.

Cieľom partnerstva je v súlade so stratégiou EÚ Global Gateway a s Nariadenín o kritických surovinách prehĺbiť spoluprácu v oblasti udržateľných hodnotových reťazcov surovín, ktoré sú nevyhnutné pre čistú energiu a digitálny prechod oboch partnerov. Jeho cieľom je aj rozvoj konkurencieschopného a udržateľného priemyslu na spracovanie surovín a miestnej pridanej hodnoty v ťažobnom sektore, vytváranie kvalitných pracovných miest a udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu, a to vo vzájomný prospech oboch strán.

Nové partnerstvo sa sústreďuje na päť oblastí:

  • Integrácia udržateľných hodnotových reťazcov v oblasti surovín, a to aj prostredníctvom spoločného rozvoja projektov, nových obchodných modelov, podpory a uľahčenia obchodných a investičných prepojení;
  • Spolupráca v oblasti výskumu a inovácií v rámci hodnotových reťazcov surovín vrátane poznatkov o nerastných surovinách a minimalizácie vplyvu na životné prostredie a klímu;
  • Spolupráca pri využívaní environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií (ESG) a ich zosúladenie s medzinárodnými normami;
  • Zavádzanie tvrdej a mäkkej infraštruktúry na rozvoj projektov pri minimalizácii ich vplyvu na životné prostredie a klímu;
  • Posilnenie kapacít, odborného vzdelávania a prípravy a rozvoj zručností v rámci udržateľných hodnotových reťazcov surovín v súlade s medzinárodnými pracovnými normami.

Ako ďalší krok sa EÚ a Čile zaviazali vypracovať operačný plán. Komisia už v mene EÚ nadviazala strategické partnerstvá v oblasti surovín s Kanadou (jún 2021), Ukrajinou (júl 2021), Kazachstanom, Namíbiou (november 2022) a Argentínou (jún 2023).

Viac informácií:

Zverejnené 26.7.2023, slord